Grönt ljus för gymnasielagen - tusentals ansökningar - BG Institute

Sök utbildningar

Grönt ljus för gymnasielagen

28 september 2018

Efter mycket om och men kring den nya gymnasielagen har det slutgiltiga avgörandet slagits fast – lagen har fått grönt ljus och kan nu tillämpas i praktiken.

Gymnasielagen, som trädde i kraft den 1 juli år, ger vissa ensamkommande en ny möjlighet till uppehållstillstånd. Lagen innebär att ungdomar som i annat fall skulle få eller redan har fått utvisningsbeslut kan ges uppehållstillstånd för gymnasiala studier under förutsättning att de uppfyller vissa krav. Enligt Migrationsverket handlar det om omkring 9000 ungdomar som omfattas av lagen.

Denna nya lag har sedan dess inträde mött hård kritik från olika håll, bland annat Lagrådet och migrationsdomstolar. Kritiken bottnade i att lagen innebär att det ställs ett lägre beviskrav vad gäller identitet än vad som vanligen gäller inom migrationsrätten. På dagensjuridik.se framgår dock att Migrationsdomstolen avfärdade invändningarna och fastställde lagens giltighet. Migrationsdomstolen meddelar bland annat:

Formerna för hur beredning av lagstiftningsärenden ska gå till regleras endast i liten utsträckning. I regeringsformen finns ett allmänt krav på att upplysningar och yttranden ska hämtas in från bl.a. berörda myndigheter och kommuner om det behövs.

Det riktades kritik mot regeringens beredning av förslaget till ett sänkt beviskrav för sökandens identitet. Förslaget bereddes därefter ytterligare innan riksdagen beslutade om den nya bestämmelsen.

Slutgiltig godkänd

Lagen har alltså slutgiltigt godkänts, men turerna kring lär inte vara slut ännu. Migrationsrätt är mer omdiskuterat och omdebatterat nu än på länge på grund av en rad olika anledningar, bland annat det politiska läget. Under den migrationsrättsliga nyhetsdagen på BG Institute i höst kommer biträdande rättschef på Migrationsverket, Carl Bexelius, bland mycket annat särskilt att behandla just gymnasielagen och rättsläget kring den.