Guide: Undvik vanliga misstag vid misskötsel i anställningen

Sök utbildningar

Guide: Undvik vanliga misstag vid misskötsel i anställningen

15 september 2019

Vid rättsliga prövningar i samband med misskötsel är det arbetsgivarens agerande som står i fokus.

Enligt arbetsgivarkonsulten Georg Frick begår arbetsgivare misstag som ofta försvårar arbetet med att påvisa arbetstagares misskötsel i anställningen. Några av de mest vanliga misstagen beror på bristande dokumentation och kunskap hos både chef och medarbetare. Det kan också bero oklara ordningsregler eller ett otillräckligt chefskap. Det allra vanligaste misstaget chefer begår är att de agerar för sent, och när de väl agerar saknar de nödvändigt underlag för att styrka att de gjort vad de kunnat för att förhindra att en medarbetare fortsätter att missköta sig. För att ge dig förutsättningar att göra rätt från början har vi tillsammans med Georg satt ihop en snabbguide utifrån hans bok Att hantera misskötsel – handbok för chefer.

Vill du lära dig mer? Georg Frick är för närvarande aktuell hos oss med sin nya kurs Att hantera misskötsel i anställningen – svåra uppsägningar med rättsfall. Målet med kursen är att orientera deltagarna i det svåra arbetet med att hantera frågor där medarbetare missköter sig i anställningen. Kursen fokuserar på de frågeställningar som uppkommer i vardagen. Du får tips, råd och kunskap om vad du kan, och bör göra i förebyggande syfte. Kursen går också igenom hur du bör agera när misskötseln väl är ett faktum.

Fyll i din e-postadress för att hämta vår guide. När du har klickat ”Skicka” får du en länk för att ladda ner din PDF.


  • Genom att fylla i din e-postadress och klicka på ”skicka” samtycker du till att Blendow Group använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi kan komma att använda din e-postadress för att inhämta andra allmänt tillgängliga personuppgifter (fullständigt namn samt telefonnummer till arbetet). När du klickar på ”skicka” godkänner du att vi kan komma att kontakta dig via e-post och telefon med erbjudanden om våra produkter kopplade till juridisk information och kompetensförsörjning. Du kan alltid ändra dig och dra tillbaka ditt samtycke genom att antingen avregistrera dig via länken i de utskick du får, eller genom att höra av dig till dataskydd@blendow.se. Personuppgiftsansvarig är Blendow Group AB (556744-7858). Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här: integritetsskyddspolicy.