Håll dig uppdaterad inför 2016 med våra populära Nyhetsdagar -  BG Institute

Sök utbildningar

Håll dig uppdaterad inför 2016 med våra populära Nyhetsdagar

12 oktober 2015

Under nyhetsdagarna får du den senaste utvecklingen inom lagstiftning och praxis, samt dess betydelse för det praktiska rättslivet. En perfekt uppdatering för att stå i framkant inom ditt rättsområde inför 2016.

Bolagsrättslig nyhetsdag
Två av Sveriges mest namnkunniga experter inom associationsrätten tar under denna nyhetsdag särskild fokus på den aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten.
Föreläsare: Erik Nerep och Carl Svernlöv
21 oktober 2015, Malmö 

Läs mer och boka din plats här

Avtalsdagen 2015
Nyhetsdagen behandlar uteslutande avtalsrättsliga frågor och praktikerns synvinkel med genomgång av konsekvenser. Det finns utrymme för diskussioner och du ges möjlighet att nätverka med kollegor från hela Sverige.
Föreläsare: Björn Riese, Martin Wallin, Christer Danielsson, Jan Kleineman
5 november 2015, Stockholm –
Två platser kvar!
Läs mer och boka din plats här

Arbetsrättsliga nyheter 2015
Vägledande rättsfall sätts i en tydlig kontext och föreläsarna behandlar trender och perspektiv i den arbetsrättsliga utvecklingen. Nyhetsdagen tar sikte på var vi är på väg inom arbetsrätten.
Föreläsare: Sören Öman och Gudmund Toijer
20 oktober 2015, Stockholm –
Fåtal platser kvar!
Läs mer och boka din plats här

Fastighetsrättslig nyhetsdag 2015
Föreläsarna ger en djupgående uppdatering av det fastighetsrättsliga området. Du får kunskap om ny lagstiftning och avgöranden från Högsta Domstolen och hovrätterna, förväntade ändringar i lagstiftning och problemställningar i rättstillämpningen.
Föreläsare: Ulf Jensen och Nils Larsson
12 november 2015, Göteborg – Fullbokad
19 november 2015, Stockholm – Fullbokad
3 december 2015, Malmö
9 december 2015, Stockholm – Fullbokad

Läs mer och boka din plats här

Processrättslig nyhetsdag
Föreläsaren är en expert inom processrätten och inriktar sig under denna kursdag speciellt på nyheter inom civilprocessen.
Föreläsare: Roberth Nordh
27 november 2015, Göteborg 

3 december 2015, Stockholm 
Läs mer och boka din plats här

Nyhetsdag inom utlänningsrätt
Du får en fördjupning i den senaste tidens rättspraxis från Migrationsöverdomstolen, Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter i Strasbourg och EU-Domstolen i Luxemburg och uppdaterad landpraxis avseende de största asylländerna. Vidare tar föreläsaren upp praxis avseende ensamkommande barn och hur myndighet och domstolar använder åldersbedömningar och språkanalyser.
Föreläsare: Mikael Ribbenvik
3 december 2015, Stockholm –
Fåtal platser kvar!
Läs mer och boka din plats här

nyhetsdagar_600_150