Hälsa som affärsstrategi är mer än ”nice to have” – det kan vara affärscentralt -  BG Institute

Sök utbildningar

Hälsa som affärsstrategi är mer än ”nice to have” – det kan vara affärscentralt

1 februari 2018

Ann-Sofie Forsmark, civilekonom och hälsostrateg är under 2018 aktuell hos oss med kursen Framgångsrikt hälsoarbete i praktiken. En nyttig och intressant kurs med hälsa i fokus på arbetsplatsen. Vi har pratat med Ann-Sofie om hälsoarbete och vilket syfte det har för en organisation.

I följande intervju berättar Ann-Sofie om vikten av att upprätta, bedriva samt följa upp ett hälsoarbete efter en tydlig strategi. Dessutom går vi igenom några av de utmaningar och vanliga misstag som kan förekomma när organisationer tar sig an uppgiften att använda hälsa som affärsstrategi.

Hur mycket vanligare har det blivit med hälsostrategi inom organisationer i dag jämfört med tidigare?

– Betydligt vanligare, vilket är jättebra. Eftersom den avgörande faktorn i de flesta organisationer är medarbetare och deras förutsättningar att må och prestera bra på jobbet så är hälsostrategi en viktig investering.

Vad innebär ett proaktivt och strategiskt hälsoarbete? 

– I huvudsak kan man säga att det handlar om att systematiskt stötta och utveckla friskfaktorer och hantera och förebygga riskfaktorer. När man gör det strategiskt sätter man också en förväntan på att det ska gå att följa upp och mätas, vilket är viktigt.

Vilka tydliga effekter av framgångsrikt hälsoarbete kan du ge exempel på? 

–  I en organisation där hälsoarbetet får ta den centrala och avgörande roll det bör ha upplever medarbetare ett gott KASAM, känsla av sammanhang, där det är tydligt vad som förväntas, att de har rätt förutsättningar och resurser och hög autonomi och motivation. De vill, kan och klarar av sitt jobb helt enkelt och det får förstås effekt både på lönsamhet/produktivitet men också på individens hälsa och på så sätt på samhället i stort.

Vad skulle du säga är vanligaste utmaningarna för att komma igång med hälsa som affärsstrategi?

–  Att man jobbar i silos. Att hälsa är en fråga och till exempel ledarskap och engagemang en annan. Allt hänger ihop. Därtill att man lägger tid på fina dokument och modeller när det ändå måste ske på den tid som redan finns, i den vardag som redan är.

Vilka skäl finns det att organisationer inte satsar på det?

–  Man ser inte hur viktigt det är för verksamheten utan tror att det är mer ”nice to have” snarare än affärscentralt, vilket det är för det är människor som är vår affär, vår kärna. Man lämnar över frågan till några eldsjälar eller enkom till HR istället för att involvera HR i affärsprocessen där frågan hör hemma.

Hur bedömer du att kunskapen om hälsoarbete på arbetsmarknaden ser ut i dagsläget?

–  Den ser bättre och bättre ut men många upplever frustration i processen att gå från ord till handling och det är där jag vill hjälpa till.

Kan du ge exempel på några vanliga kunskapsluckor? Och på vanliga misstag som organisationer begår när de ska upprätta en strategi steg för steg?

–  Många börjar i friskvårdsänden och lägger till aktiviteter snarare än att börja med att ställa sig frågan ”vad är hälsa hos oss”. Vad är våra friskfaktorer och riskfaktorer? Då landar man ofta i att det handlar om andra saker än schemalagda tränings eller mindfulnesspass.

Många ”får information via sin företagshälsovård” varför anser du att man istället ska välja att gå den här kursen?

–  För att affärs- och verksamhetscentrala frågor alltid måste drivas av organisationen själv för att få bäst effekt. Företagshälsovård har en viktig roll i att stötta delar i strategin men de kan aldrig vara de som ska bära processen. Ingen kan verksamheten så bra som dess egna anställda, chefer och HR- funktion.


I videon nedan berättar föreläsare Ann-Sofie Forsmark om nya kursen Framgångsrikt hälsoarbete i praktiken. Kursen går endast vid ett tillfälle under våren och är väl lämpad för dig som arbetar med hälsofrågor inom HR. Vill du veta mer om innehåll och hur du bokar? Läs mer och boka din plats här.