Fusk vid rot och rut och den digitala ekonomin

Sök utbildningar

Fusk vid rot och rut och den digitala ekonomin

17 mars 2017

Fusk med rot och rut fortsätter att vara under Skatteverkets lupp även i år – men särskilt fokus riktas också mot privat bostadsuthyrning, ”den digitala ekonomin” och uppgifterna som kommit fram genom den så kallade Panamaläckan.

Dagens Juridik rapporterar om årets kontroller hos Skatteverket. De fortsätter att granska fusk med rot och rut. I år riktar Skatteverket in sig på takarbeten, företag som utför flyttjänster och bostadsförsäljningar där ägaren begärt rot-avdrag utan att ha bott i bostaden.

”De som avsiktligt fuskar tar till nya metoder”, konstaterar Skatteverket som vill hålla jämna steg med fuskarna.

Skatteverket granskar också den så kallade ”digitala ekonomin” där en ökad e-handel gjort att nya affärsmodeller växt fram.

Bostadsuthyrning och virtuella valutor
Förra årets granskning av den så kallade ”delningsekonomin” fortsätter liksom kontroller av uthyrning av privata bostäder. Även webbutiker, företeelser på mer dolda delar av internet samt virtuella valutor granskas särskilt i år.

Den ”mjuka linjen” när det gäller personalliggare har avslutats och fler byggföretag kommer att få betala för fel och brister. Även kontroll av att kontanthandelsförsäljare har godkända kassaregister fortsätter.

Terrorism och Panama-läckan
Finansiering av terrorism är också ett område som granskas särskilt, i samarbete med bland andra polisen. Skatteverket samarbetar även med andra myndigheter när det gäller bedrägerier inom välfärdssystemen.

Skatteverkets utlandskontroll fortsätter även under 2017 att arbeta med utredningar som har sitt ursprung i den så kallade Panama-läckan.

I juni erbjuder BG Institute en djupgående kurs kring Penningtvätt – där just finansiering av terrorism och Panama-läckan tas upp såväl som rutiner och åtgärder i enlighet med AML-regelverket.

Vi arrangerar även kursen Skattefrågor i den digitala ekonomin. Denna kurs behandlar både redovisning av moms i e-handel och delningsföretag. Om du känner behov av mer information av en eller båda dessa frågor – varmt välkommen att boka en plats på höstens kurser.