Har du siktet inställt på att bli byrå-VD?

Sök utbildningar

Har du siktet inställt på att bli byrå-VD?

24 november 2016

styrelsearbete

Trots att det är tillåtet, är det få advokatbyråer som har en icke-advokat som VD. Orsaken är bland annat att det anses lättare för en advokat att ”navigera” på en advokatbyrå än för en person utifrån med annan bakgrund.

År 2008 beslutade Advokatsamfundets styrelse att det ska vara möjligt att på advokatbyråer anställa en VD som inte är advokat. Nu visar en genomgång som tidningen Advokaten har gjort att det är få byråer som prövat att göra ett sådant VD-byte.

Fördel med andra kompetenser
En av fördelarna som har lyfts fram med en ”extern” VD är att det kan vara bättre att slippa kombinera det operativa advokatarbetet med arbetet som VD. Det kan också vara en fördel med mer ekonomiska och administrativa kompetenser som kompletterar advokaternas kunskap.

Lättare för en advokat
Hos byråer som valt att ha en advokat som VD lyfter man å andra sidan fram att det kan vara ”lättare för en intern VD att navigera de olika intressen och drivkrafter som finns på en advokatbyrå”.

Maria-Pia Hope, advokat och VD på advokatbyrån Vinge, säger till tidningen Advokaten att hon ser flera fördelar med att hon som chef har specialistkunskaper inom det fält som företaget verkar inom.
– Det är en stor fördel att på djupet förstå tjänsten vi tillhandahåller, ha ett internt track record och känna personerna, säger hon till Advokaten.

Professionellt styrelsearbete
Margareta Neld, organisationskonsult och rådgivare med mer än 18 års styrelseerfarenhet som delägare och VD, håller en nyttig utbildning för dig som antingen är, eller har siktet inställt, på att bli byrå-VD: oberoende om du är advokat eller ej. I kursen Professionellt styrelsearbete får du bland annat svar på frågor om ansvar, hur den operativa biten ska skötas och vilken kompetens som krävs.

Läs mer om Professionellt styrelsearbete här