Höstens mest populära kurser

Sök utbildningar

Höstens mest populära kurser

11 oktober 2016

generell_lecture

Med hösten i antågande är det här en perfekt tid att säkerställa att du är anmäld till de främsta och mest relevanta kurserna på marknaden. Många av våra kurser har endast ett fåtal platser kvar, så passa på att anmäla dig redan idag.


 Affärsjuridik:

Bolagsorganens ansvar

Den nya dataskyddsförordningen

Ersättnings- & friskrivningsklausuler – fåtal platser kvar

Förhandlingsteknik för jurister – fåtal platser kvar

Kommunal bolagsjuridik 2016

Kontraktsbrott  – garantier, reklamation och påföljder

Kvalificerad aktiebolagsrätt  – fåtal platser kvar


 Arbetsrätt :

Arbetsrättslig nyhetsdag

Den nya dataskyddsförordningen

Skadestånd inom arbetsrätten – fåtal platser kvar


Familjerätt:

Beräkningar i familjerätten – fåtal platser kvar

Bodelning, teknik och taktik – fåtal platser kvar

Familjerättsdagarna 2016 – fåtal platser kvar

Familjerättslig nyhetsdag

Framtidsfullmakter – fåtal platser kvar

Generationsskiftesdagarna 2016

Vårdnad, boende och umgänge – fördjupningsseminarium i verkställighet – fåtal platser kvar


Fastighetsrätt:

7 kap JB – Kapitlet som Gud glömde

Fastighetsrättslig nyhetsdag 2016 – fåtal platser kvar

Kreativ fastighetsbildning – fåtal platser kvar

Miljörättsligt ansvar för fastigheter

Partnering – om avtalet och samverkansformen i byggsektorn


 

Försäkringsrätt:

Skada i följd av trafik – i ljuset av ny rättspraxis – fåtal platser kvar

Försäkringsrättens utveckling i praxis under 35 år


 Immaterialrätt:

Molntjänster och IT-outsourcing

Upphovsrätt i verksamheten


 Migrationsrätt:

Asylrätt – argumentera för trovärdighet

Nyhetsdag inom utlänningsrätt – fåtal platser kvar


 Offentlig rätt:

Kommunal bolagsjuridik 2016


 Processrätt :

Att övertyga domaren – tvistemål – fåtal platser kvar

Avtalstvister – avancerad kurs i processrätt – fåtal platser kvar

Konsten att formulera sin talan i dispositiva tvistemål – fåtal platser kvar

Konsten att värdera bevisning – fåtal platser kvar

Praktiskt processande för framgång – fåtal platser kvar

Processrättslig nyhetsdag 2016

Processtaktik i dispositiva tvistemål


 

Straffrätt:

Att förhöra ett vittne

Ekomålens komplexitet

IT-forensisk bevisning inom straffrätten – fåtal platser kvar

Straffprocessen – centrala överväganden i praktiken – fåtal platser kvar


BG Institutes måtto lyder ”En bättre upplevelse” och vi gör allt för att du som kursdeltagare får en lyckad kursdag med praktiskt användbar kunskap, god mat och nyttiga kontakter med experter och kollegor inom samma område som du. Vi är även certifierade av SAUF – Sveriges auktoriserade utbildningsföretag.

Advokater kan självfallet tillgodoräkna sig de timmar de går hos oss enligt advokatsamfundets krav för professionell vidareutbildning.

Varmt välkommen till oss på BG Institute!

För eventuella frågor, kontakta: michelle.baumann@blendow.se