Inför nya webbinariet om PFAS-domen -  BG Institute

Sök utbildningar

Inför nya webbinariet om PFAS-domen

28 april 2021

Förutsättningarna inför webbinariet om PFAS-domen.

Webbinariet kommer att handla om skadestånd på grund av förorenat dricksvatten. Blekinge tingsrätt har slagit fast att va-huvudmannen i Ronneby på grund av höga halter av PFAS-förorenat dricksvatten har skadat dem som regelbundet har druckit vattnet.

De uppmätta halterna av PFAS i blodet hos många invånare i Kallinge med omnejd har inneburit en varaktig förändring och försämring, ett defekttillstånd som kan beskrivas med att de har blivit förgiftade, säger tingsrätten med stöd av vittnesmål från medicinska experter. De drabbades oro för framtiden ansåg dock tingsrätten inte var sådan art att den levde upp till de höga krav som gäller för rätt till ersättning för psykiska besvär.

Huruvida det i praktiken kommer att betalas ut något skadestånd i framtiden beror emellertid på om de drabbade kan visa att man har åsamkats inkomstförluster eller utgifter eller någon annan ersättningsgill skada som kan härledas till just PFAS-förgiftningen.

/Stefan Rubenson.


Delta på webbinariet PFAS-domens betydelse när det gäller ansvar och skadestånd för kommuner med Stefan Rubenson den 17 maj klockan 13:00-14:30. Under webbinariet behandlas, utöver domen i sig, även senaste nytt om den och även vad den mött för reaktioner från branschen. Läs mer om webbinariet och anmäl dig här!