Intervju med Marcus Radetzki - BG Institute

Sök utbildningar

Intervju med Marcus Radetzki – ny föreläsare hos BG Institute

17 mars 2016

marcus radetzki

På BG Institute har vi under 2016 knutit till oss en rad nya juriststjärnor och experter.  En av dem är Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet och specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt.

Marcus har redan hunnit hålla två kurser för oss under våren, och han har minst sagt fått en flygande start. Kursdeltagarna gav honom 6,88 av 7 i betyg, baserat på sakkunnighet, pedagogik och relevans. Det placerar Marcus rakt uppe i toppen av våra mest uppskattade föreläsare.

I april håller Marcus en ny kurs om avtalsrättsliga frågor i försäkringssammanhang. Frågor inom försäkringsvillkor är ett område som är relativt outforskat. Under de senaste åren har Marcus bedrivit forskning om såväl tolkning som jämkning av försäkringsvillkor, och forskningsresultaten är en del av underlaget för kursen.

Vi passade på att ställa några frågor till Marcus inför hans nya kurs.

Hur kommer det sig att du började forska om försäkringsvillkor?

– Det går ända tillbaka till min doktorsavhandling, Orsak och skada från 1998, som handlar om tolkning av en viss, väldigt speciell, typ av försäkringsvillkor. Den typ av villkor som avhandlingen rör kallas ansvarsbärande orsaksvillkor, vilket är villkor som föreskriver att försäkringen täcker skada genom brand eller direkt genom brand. När det gäller jämkning av oskäliga försäkringsvillkor så har det skrivits mycket om det i största allmänhet, men det är aldrig någon som har intresserat sig för 36 § AvtL ur ett försäkringsperspektiv. Jag såg att det fanns en lucka där.

Vilka problem stöter man på som praktiker inom området?

– Tvister beträffande tolkning och jämkning av försäkringsvillkor. De är mycket vanligt förekommande. Den främsta svårigheten är att lägga upp en klargörande, vägvinnande och övertygande argumentation.

Vem riktar sig din kurs avtalsrättsliga frågor i försäkringssammanhang till?

– Kursen riktar sig till jurister som kommer i kontakt med försäkringsvillkor. Det kan vara advokater, biträdande jurister, jurister i försäkringsbranschen som sysslar med skadehantering, villkorsutformning, försäkringsförmedling eller annat, men också domare.

Som deltagare, vad får du ut av kursen?

– Behållningen utgörs av ökad kunskap som ger förbättrad förmåga att hantera praktiska problem, exempelvis tvister, beträffande tolkning och jämkning av försäkringsvillkor.

Hur är det att föreläsa hos BG Institute?

– Det är mycket trevligt! Det viktigaste är att ni alltid lyckas hitta bra kursdeltagare, intressanta människor med intressanta synpunkter. Det är seriöst. Sedan är det väldigt trevligt i era lokaler, lunchen/maten är jättebra och det finns alltid kursvärdar nära.

Du fick fantastiskt fina betyg av kursdeltagarna på dina två tidigare kurser, hur känns det?

– Jätteroligt att höra! Jag gjorde kurserna lite metodinriktade, mer eller mindre gör jag alltid det på mina kurser. Jag lär inte bara ut det jag kan utan försöker även förklara för deltagarna hur de ska bära sig åt för att lösa praktiska problem. Det är kul att det faller väl ut.

Är du intresserad av Marcus Radetzkis nya kurs Avtalsrättsliga frågor i försäkringssammanhang – läs mer och anmäl dig här