Intervju med Tobias Normann -  BG Institute

Sök utbildningar

Intervju med Tobias Normann

25 november 2019

Inför kursen Lojalitetsplikten inom arbetsrätten har vi ställt några väl utvalda frågor till föreläsaren Tobias Normann. Till vardags arbetar Tobias som Advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå och är specialiserad inom arbetsrätt. Kursen går av stapeln i februari och redan nu börjar platsena fyllas upp! Lojalitetsplikten är ett komplext ämne och denna kurs reder både ut och informerar om problematiken. Läs vår intervju med Tobias och ta del av ett smakprov på vad kursen kommer att behandla!

Berätta lite om din bakgrund och hur det kommer sig att du valde att utbilda dig till advokat och vidare

vad som fick dig att specialisera dig inom arbetsrätt?

Jag är uppvuxen i Halmstad och läste juridik i Lund. Det var snarare juridiken som hittade mig än jag som hittade den. Jag har alltid tyckt om att skriva, läsa och resonera. När jag skulle börja läsa på universitet funderade jag på journalistik. Min samhällslärare sa dock att jag nog var mer av en advokat än en murvel och jag lyssnade på det.

Vad är roligast med ditt yrke?

På Mannheimer Swartling får jag arbeta ihop med de smartaste och mest drivna personerna jag har träffat. Tillsammans hjälper vi klienter med utmanande och komplexa uppdrag. Det är en otroligt stimulerande miljö och jag är väldigt tacksam över att få vara en del av det.

I februari leder du kursen Lojalitetsplikten inom arbetsrätten, vem bör gå kursen och varför?

Kursen riktar sig till dig som är jurist, chef, har personalansvar eller som annars arbetar med HR-frågor eller arbetsrätt.

Lojalitetsplikten är ett fundament inom arbetsrätten. Det inbördes förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är i Sverige i stor utsträckning inte reglerat i lag. Det finns ingen allmän lag om anställningsrätt utan de arbetsrättsliga lagarna är ett lapptäcke

som reglerar vissa specifika områden – såsom LAS som reglerar frågor om anställningsskydd. Det här gör att många helt centrala frågor i anställningsförhållandet inte är reglerade i lag. Hit hör t.ex. frågor om arbetsskyldighet, arbetsledning, rätten till arbetsresultat, tystnadsplikt, konkurrens m.m.. Vad gäller de här frågorna är det vi kallar lojalitetsplikten en central del av regleringen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Varför ger lojalitetsplikten, enligt dig, ibland upphov till konflikter i och efter anställningen?

Det är ganska naturligt. Jämte reglerna om anställningsskydd är lojalitetsplikten en av de viktigaste reglerna för det inbördes förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Vid ett brott mot anställningsavtalet föreligger det också ofta ett brott mot lojalitetsplikten. I en eventuell tvist blir det därför ofta viktigt att förstå och på rätt sätt kunna argumentera för hur motparten har brutit mot lojalitetsplikten.

Vad kommer en kursdeltagare att få ut av kursdagen? Var ligger tyngdpunkten i kursen?

Lojalitetsplikten består av en mängd olika förpliktelser som sedda var för sig är ganska olika. Under kursen går vi igenom de här olika delarna och lär oss hur de tillsammans bildar en ”lojalitetsplikt” som i grunden är en skyldighet att inte agera på ett sätt som kan skada den andra parten.

Vi går igenom mycket praxis från Arbetsdomstolen. Det är också en interaktiv kurs där kursdeltagarna är uppe och rör sig mycket och lär sig lojalitetsplikten och dess gränser genom diskussion och övningar.

Avslutningsvis, har du någon dold talang du vågar dela med dig av?

Jag har blivit väldigt bra på att lära mig av mina misstag.


Kursen Lojalitesplikten inom arbetsrätten behandlar frågor som:

  • Vad får arbetstagare säga om arbetsgivaren utanför arbetsplatsen eller på sociala medier?
  • När börjar och slutar arbetstagares lojalitetsplikt?
  • Ser lojalitetsplikten likadan ut för alla på arbetsplatsen – hur ser chefers lojalitetsplikt ut?

Läs mer om kursen här!