Köplagen är den svenska kontraktsrättens ryggrad

Sök utbildningar

”Köplagen är den svenska kontraktsrättens ryggrad”

11 april 2018

Vi passar på att välkomna tillbaka Jori Munukka till BG Institute!
Han är aktuell under 2018 som föreläsare.

Jori Munukka disputerade vid Stockholms universitet 2007 med avhandlingen Kontraktuell lojalitetsplikt, där han försökte bena ut vilken innebörd som kan tillskrivas lojalitetsplikt i stort och i en lång rad avtalstyper.

Han är bland annat aktuell med kursen: Avancerad köprätt där fördjupning kommer att ske i förhållandena vid allmänna köp utifrån senare tids HD-praxis, där både köplagen och konsumentköplagen varit direkt tillämplig eller på annat sätt vägledande. Ta del av klippen där Jori berättar mer om kursens innehåll och förklarar hur det kommer sig att köprätten har fått sådan ökad uppmärksamhet på senare tid.


Video: Avancerad köprätt med Jori Munukka.