Krönika: Engagemang - ta hjälp av KASAM - BG Institute

Sök utbildningar

Krönika: Engagemang – ta hjälp av KASAM

17 april 2018

Man sitter där på en tillställning där hälsa på  arbetsplatsen är i fokus. Det är en tidsfråga. Någon av talarna, eller moderatorn, kommer att nämna den Gallupundersökning som pekar på att endast en liten del av personalen känner engagemang i sitt arbete. Där den största delen är likgiltiga och där några faktiskt är aktivt motarbetande. Så vill ju ingen ha det. Men de här siffrorna fortsätter att se ut såhär, med internationella skillnader.

 

Vad göra? Jag kan ibland känna att precis som man behöver veta vad målet och syftet med verksamheten är, så kan man i det arbetet behöva definiera hur det är att vara engagerad. Vad är det att vara engagerad hos oss? Hur skapar vi, det som är min hjärtefråga, hållbart engagemang?

Jag älskar KASAM-modellen. Känsla av sammanhang som den heter. Den som bygger på de tre delarna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Begrepp som kan beskrivas som vilja, veta och klara av. Och visst kan man också se att det omfattar det vi behöver för att känna engagemang för vårt arbete?

För att känna engagemang måste det finnas ett varför – ett tydligt syfte.

En meningsfullhet med det vi gör. Det kan vara lättare eller svårare att koppla upp sig mot. Svårare för att vi kanske är långt ifrån vårt syftes front. Vi behöver regelbundet koppla upp oss på det för att känna engagemang för vår arbetsuppgift. Här har förstås ledare en viktig roll i att förmedla hur viktigt arbetet är.

För att omsätta vårt engagemang till vårt syfte, mål, vision behöver vi också veta hur vi ska bidra. Skapa tydlighet. Vad är min roll? Har jag den kunskap som krävs och förstår jag hur jag kan och förväntas bidra? Om jag ständigt känner mig osäker på vad som förväntas av mig, upplever otydlighet kommer mitt engagemang att minska som ett brev på posten.

På ett sätt är vi ju i ständig förändring och fullständig tydlighet är kanske lite utopisk. Men för att få tillgång till vår kära hjärnas fulla potential behöver vi hjälpas åt att skapa den tydlighet vi kan. Det arbetet är något som både ledare och medarbetare delar på och det är viktigt att ha en dialog runt hur detta sker. I vilka forum möts vi? Hur kommunicerar vi vad? Vad förväntas jag som medarbetare faktiskt själv efterfråga och vad kan jag räkna med och lita på att min ledare kommer att ge mig?

I dagens ”information overload”-samhälle är det ofta det tredje hörnet i vår kära KASAM-modell som är ett problem för många. Att klara av. Att hantera. Vi kanske är jättemotiverade, vi vill och vi vet vad vi ska göra men vi har inte resurserna för att göra det vi vill. Ofta är det den mest demokratiska resursen som kniper – tiden. Om vi över tid känner att vi inte hinner göra det vi vill och strävar efter, inte utvecklas och ökar vårt ”klara av”, påverkar det vårt engagemang negativt.

Som när Askungen så gärna vill sy sin fina klänning men inser att tiden inte räcker när det ska putsas och fejas. ”Det blir nog ingen bal på slottet” säger hon uppgivet. Det kan vara svårt att hipp som happ skaka fram en armé av engagerade möss – ofta handlar det om att sålla ganska hårt i sina to do’s. Färre engagemang men matade med större mening, mer tydlighet och som får större kraft när våra resurser räcker till dem. Det tror jag är hållbart engagemang såväl på arbetet som privat. Sköt om er!


Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg

Ann-Sofie driver företaget Formstark Hälsa. Hon är under 2018 aktuell som föreläsere hos oss med kursen Framgångsrikt hälsoarbete i praktiken