Straffrätt kurs | För advokater och jurister | BG Institute

Sök utbildningar

Kurs i straffrätt

25 mars 2020

Hos BG Institute kan du som arbetar med brottmål fördjupa dig i olika områden inom straffrätt. Vi erbjuder ett stort antal endagsutbildningar med inriktning på straffrätt för försvarsadvokater, åklagare, målsägarbiträden, domare och andra som i sitt yrke behöver djupare kännedom om något särskilt område inom straffrätt.

Alla kurser inom straffrätt hittar du här!

Hos oss föreläser flera av Sveriges främsta experter inom straffrätt, flera av dem advokater, kriminaltekniker eller professorer i kriminologi. Alla lägger de stor vikt vid att ta fram utbildningar som fokuserar på de senaste rönen inom straffrätt och som ger både en bred översiktsbild och samtidigt en fördjupad insikt i ämnet för kursen.

Djupdykningar i specifika rättsområden

Är du brottmålsadvokat och känner att du vill uppdatera dig inom ditt rättsområde? Då är chansen stor att vi har en utbildning för dig. Vi erbjuder ett ständigt uppdaterat utbud av djupdykningar inom specifika områden som till exempel den nya sexualbrottslagsstiftningen, narkotikabrott och skattebrott.

Utbildningarna ger en heltäckande bild av det specifika området, men fokuserar främst på de senaste lagändringarna och ger en aktualiserad bild av rådande praxis, baserat på de senaste domarna. Även för dig som arbetar som domare, åklagare eller målsägandebiträde finns mycket matnyttig information att hämta.

Allmän straffrätt för försvarsadvokater

Är du ute efter en bredare överblick över modern straffrätt så kan vår kurs Allmän straffrätt för försvarsadvokater vara något för dig. Kursen går på djupet med många av de frågor som ofta återkommer vid rättegångar och syftar till att verktyg för att hantera regelsystemet vid brottmålsprocesser.

Kursen ger också en utförlig beskrivning av den centrala delen i den allmänna straffrätten, som själva brottsbegreppet och dessutom försök till brott och vad som kan klassas som exempelvis uppsåt eller nödvärn. Föreläsare vid kursen är de erfarna justitieråden Catharina Månsson och Martin Borgeke, som tillsammans givit ut den uppmärksammade boken Studier rörande allmän rättspraxis.

Retorik för jurister

En viktig del av rättsprocessen har i alla tider varit de medverkandes retoriska skicklighet och förmåga att framställa målet i en rättegång. På det här området finns mycket forskning och vi erbjuder en inspirerande och lärorik utbildningsdag ledd av den populäre föreläsare och retorikexperten Per Furumo.

Kursen syftar till att ge dig verktyg för att bli säkrare i den muntliga presentationen vid en rättegång och är garanterat värdefull även för dig som deltagit i många domstolsförhandlingar. När det gäller retorik blir man aldrig fullärd, utan det finns alltid områden att slipa på och förbättra. Här får du veta hur du gör det.

Straffrättslig nyhetsdag

En återkommande specialare på BG Institute är våra populära nyhetsdagar, där vi ger en samlad bild av det dagsaktuella läget för alla de ämnen vi utbildar inom. Naturligtvis har vi varje år också en nyhetsdag om Straffrätt.

Under nyhetsdagen tar våra föreläsare upp den allra senaste utvecklingen inom straffrätt, med fokus på aktuella rättsfall, lagändringar och trender. Särskilt fall som gått upp till Högsta domstolen skärskådas och kursen tar upp vilka slutsatser som kan dras därifrån. Utbildningsdagen lämpar sig utmärkt för alla som jobbar inom straffrätt och vill hålla sig uppdaterade, från biträdande jurister till domare.