Bokföring & redovisning utbildning, kurser - BG Institute

Sök utbildningar

Utbildning och kurs i bokföring och redovisning

25 mars 2020

För alla företag, oavsett storlek, är bokföringen både en plikt och ett verktyg. Att sköta bokföring och redovisning på ett sätt som både uppfyller alla de regler och lagar som gäller och som samtidigt ger en god och ständigt aktuell överblick över företagets ekonomi kräver djupa kunskaper, kunskaper som dessutom regelbundet behöver uppdateras.

Alla kurser inom bokföring och redovisning hittar du här!

Vi erbjuder utbildningar och kurser inom redovisning och bokföring för ekonomichefer, revisorer, redovisningskonsulter och andra som i sitt yrke på ett eller annat sätt kommer i kontakt med det dagliga ekonomiarbetet på ett företag. 

Vår utgångspunkt är både de juridiska aspekterna av bokföring, men också de rent praktiska – hur man ska tänka kring och planera sin bokföring och redovisning på bästa sätt. Våra lärare är alla experter inom sina respektive områden och har såväl gedigen teoretisk kunskap som praktisk arbetslivserfarenhet inom arbete med bokföring och redovisning.

Att hålla sig till bokföringslagen

De vanligaste anledningarna till att företag fälls för brott mot bokföringslagen är slarv och framför allt okunskap. De flesta som driver företag vill följa de lagar och regler som finns, men om man inte aktivt ser till att skaffa sig ordentlig kunskap kring bokföring så är det svårt att göra allt rätt. 

Därför är det så viktigt att se till att den eller de som sköter ekonomin på företaget vet precis hur de ska bokföra och redovisa. Särskilt när det gäller den löpande bokföringen är det vanligt att det slarvas, eftersom en vanlig föreställning är att den är mindre viktig än bokslut och årsredovisning. Det är också vanligare att företag fälls just för att de inte skött den löpande bokföringen på rätt sätt.

En utbildning i redovisning eller bokföring är en god investering för att säkerställa att ekonomiansvariga eller andra som på något sätt kommer i kontakt med företagets bokföring arbetar effektivt och rättssäkert.

Stort utbud av kurser

Med rätt kunskap känns ekonomiarbetet tryggare och mer lätthanterligt, och det blir lättare att konkretisera vilka val man kan göra och vad de valen i sin tur får för konsekvenser. 

Vi har kurser och utbildningar inom en rad olika områden relaterade till bokföring och redovisning, från mer övergripande ämnen som hur man utvecklar en god redovisningssed på företaget till djupdykningar i regelverk med avseende på till exempel fastighetsvärdering eller immateriella värden. 

Kurserna hålls löpande i våra lokaler i Stockholm men även i bland annat, Göteborg, Malmö, Örebro och Luleå, men vi erbjuder också organisationsanpassade utbildningar, där vi utbildar er personal internt i specifika frågor som rör ekonomiarbetet på just ert företag. Kontakta oss så berätta vi mer!

Utbildning som fyller reella behov

Oavsett vilken roll du har på ditt företag är vi övertygade om att du kommer att kunna hitta en kurs du har nytta av i vårt utbud av utbildning inom redovisning och bokföring. Att vidareutbilda sig är ett måste när det kommer till ekonomifrågor, eftersom reglerna för vad som är tillåtet och inte kan skifta från år till år. Ett företag som regelbundet fortbildar sina medarbetare i ekonomifrågor har därmed mycket att vinna i det långa loppet.

Du är också varmt välkommen att höra av dig om du ser en lucka bland våra utbildningar och vill ge förslag på en utbildning som du själv skulle behöva. Vi ser fortlöpande över vårt kursutbud för att hålla det så relevant och aktuellt som möjligt och är alltid tacksamma över att bli uppmärksammade på reella behov som finns hos företag ute i landet.