Kurser i arbetsrätt - BG Institute -  BG Institute

Sök utbildningar

Kurser i arbetsrätt – BG Institute

12 januari 2021

Arbetsrätt

Arbetsrätt är det lagområde som avhandlar arbetsförhållanden på olika sätt, inklusive relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan både handla om enskilda anställningar, men även frågor om kollektivavtal och arbetsmiljön som sådan.

BG Institute erbjuder kvalificerade kurser och utbildningar inom området arbetsrätt som kan hjälpa dig som arbetar med juridik, HR-ansvariga och andra som har tjänster som är direkt kopplade till området arbetsrätt.

Viktig lagstiftning inom arbetsrätt

Arbetsrätt är ett juridiskt område som kan delas in i två huvudområden: individuell arbetsrätt som reglerar enskilda anställningsförhållanden och kollektiv arbetsrätt som reglerar frågor såsom kollektivavtal och organisationer för arbetstagare och arbetsgivare.

Några viktiga lagar att känna till inom arbetsrätt är bland andra LAS (lagen om anställningsskydd), arbetstidslagen, arbetsmiljölagen, semesterlagen, föräldraledighetslagen, diskrimineringslagen och lagen om offentlig anställning (LOA). Tittar man närmare på den kollektiva arbetsrätten som bland annat berör kollektivavtal och fackliga organisationer så är förtroendemannalagen och medbestämmandelagen två lagar som är mycket viktiga att känna till.

Som arbetsgivare är det många av de ovanstående lagarna som påverkar både den dagliga verksamheten och anställningarna inom organisationen. Att ha gedigna kunskaper om sina anställdas och egna rättigheter är A och O för att kunna bedriva en effektiv organisation.

Precis som på många andra rättsliga områden så uppdateras både lagtexter och tolkningen av dessa kontinuerligt. Därför är det också viktigt att regelbundet uppdatera sina kunskaper på området för att säkerställa att den egna organisationen handlar lagenligt.

Höj kompetensen hos HR- och juridisk personal

HR-avdelningen på ett företag har ett ansvar för att anställningsavtal och arbetsmiljö lever upp till gällande lagkrav. Ett strategiskt HR-arbete bidrar till att lyfta och utveckla verksamheten, men samtidigt så måste man vara väl förtrogen med och följa de riktlinjer och lagar som finns på området arbetsrätt. Likaså är behovet av kvalificerad juridisk kompetens på området stort på de flesta arbetsplatser.

Den som själv är arbetsgivare kan ha stor nytta av att vidareutbilda sig med hjälp av våra kurser i arbetsrätt. Här hittar du mer information om kurser för HR-chefer och andra med ledarskapspositioner.

Med våra kurser får du tillgång till ett brett utbud av kurser som hjälper dig eller dina anställda att hänga med i utvecklingen på arbetsrättsområdet. Ni har möjlighet att välja mellan ett flertal olika undervisningsformer – från en kombination av klassrumsstudier med digitala komplement till rena e-kurser, onlineföreläsningar och webbinarier. Kontakta oss gärna för att få mer information eller om du önskar skräddarsy ett kurspaket för just din verksamhet.