Fastighetsrätt för jurister och advokater

Samtliga aktuella kurser inom fastighetsrätt. Klicka på kursnamnet för att läsa kursbeskrivningen.

 

Fastighetsrätt | Vattenrätt
Aktuell strand- och vattenrätt
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 19 apr 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Entreprenadrätt | Fastighetsrätt
Entreprenadavtalets svåra frågor - i praktiken
Livesändning | Kurslokal | On demand

On demand t.o.m 11 jun 2022 Fåtal platser

Stockholm 22 feb 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Affärsjuridik | Fastighetsrätt
Fastighetstransaktioner i praktiken
Livesändning | Kurslokal | On demand

Göteborg 19 maj 2022 Fåtal platser

Stockholm 04 okt 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Detaljplanering i praktiken
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 24 maj 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Nyhetsdag om kartor, GIS och juridik
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 02 jun 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Affärsjuridik | Ekonomi | Fastighetsrätt | Redovisning | Skatterätt
Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering
Livesändning | Kurslokal

Stockholm 07 sep 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Nya regler om fastighetsbildning och stämpelskatt
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 08 sep 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Vissa hyresrättsliga frågor
Kurslokal

Malmö 15 sep 2022

Stockholm 22 sep 2022

Göteborg 02 mar 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Bostadsrättsdagen 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 29 sep 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Kommunala fastighetsköp och jordförvärvslagen
Livesändning | Kurslokal

Stockholm 30 sep 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Exploateringsavtal och PBL, 6 kap
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 06 okt 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Arrendedagen 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 13 okt 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt | Moms | Skatterätt
Skatt och moms i samband med fastighetsutvecklingsprojekt, fastighetsbildning och exploatering av mark
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 17 okt 2022 Fåtal platser

Stockholm 24 mar 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Lantmäteri i detaljplan och exploateringsprocessen
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 20 okt 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2022
Kurslokal

Stockholm 10 nov 2022 Fåtal platser

Göteborg 17 nov 2022 Fåtal platser

Malmö 23 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Bostadsrättslagen ur exploatörens perspektiv
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 14 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt | Miljörätt | Vattenrätt
Nyhetsdag i VA-juridik 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Göteborg 24 nov 2022 Fåtal platser

Stockholm 30 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Dela med dig av dessa till andra