Kvällsseminarium: Felregler i köplagen - Jon Kihlman

Sök utbildningar

Kvällsseminarium: Felregler – köplagen, jordabalken och CISG

17 mars 2016

Jon-Kihlman

SEMINARIET HAR REDAN VARIT – Om du är intresserad av de kurser inom området som jur. dr Jon Kihlman håller i höst, läs mer om:

Skadestånd i kontraktsförhållanden

Avtal vid företagsöverlåtelser

Köplagstiftningens felregler är en av de mest centrala delarna av obligationsrätten. I dem möts köparens förväntningar och säljarens åtaganden. Tvister om fel är också en av de enskilt största kategorierna tvisteämnen. Under seminariet redogör Jon för felreglerna enligt köplagen, jordabalken och CISG och ställer dem mot bland annat effekter av undersökningar inför köpet och friskrivningar.

Advokat Jon Kihlman behandlade felreglerna i sin doktorsavhandling Fel. Utöver avhandlingen har han bland annat skrivit en kommentar till den internationella köplagen (CISG).

Datum: torsdag 7 april 2016
Plats: BG Institute, Humlegårdsgatan 14, Stockholm.

Agenda:
17:30 – 18:00: Mingel och kvällsfika
18:00 – 18:45: Jon Kihlman om Felregler i köplagen
18:45 – 19:00: Tid för frågor

Seminariet är kostnadsfritt och rymmer 35 deltagare. Kontakta Michelle Baumann michelle.baumann@blendow.se för anmälan.