”Ledare får de medarbetare de förtjänar” - intervju om ledarskap med Thomas Lundqvist -  BG Institute

Sök utbildningar

”Ledare får de medarbetare de förtjänar” – intervju om ledarskap med Thomas Lundqvist

5 september 2019

Ledarskapsexperten Thomas Lundqvist debuterade som föreläsare hos oss under 2019 och blev snabbt en utav våra mest uppskattade. Thomas är civilekonom och författare med 15 års ledarerfarenhet. Två år i rad, 2004 och 2005 nominerades han till årets chef i Sverige. Hos oss är Thomas aktuell med kurserna Kommunikativt ledarskap och Personligt ledarskap.

I följande intervju pratar vi ledarskap med experten Thomas Lundqvist. Vad är ett gott ledarskap och hur ser medarbetare på ledarskap – vad är viktigt för dem? Vi berör också Thomas två aktuella kurser som dels fokuserar på hur chefer kan bli bättre på att leda andra och dels på hur chefer ökar sin förmåga att leda sig själva. Avslutningsvis tittar vi på tips och råd över vad chefer och personalansvariga kan göra här och nu för att bli bättre ledare.

Thomas, berätta kort om din bakgrund – vad har du gjort tidigare och vad gör du utöver dina ledarskapskurser hos oss?

– I botten är jag civilekonom från Stockholms Universitet. Efter studierna arbetade jag inom McDonald´s-koncernen. Det var under en tid då kedjan expanderade mycket kraftigt så jag har öppnat ett antal restauranger i Sverige. Det var en enorm utmaning att på mycket kort tid anställa ett 50-tal medarbetare och få dem att prestera som ett team. Då utvecklade jag något som jag kom att kalla team i världsklass. Det vill säga hur du får unika individer att prestera bra tillsammans på kort tid.

– Efter några framgångsrika år inom McDonalds bytte jag spår och blev VD för Junibacken. Där fick jag förmånen att utveckla en unik produkt och unika människor. Det var en prövning men tillsammans lyckades vi över förväntan. Junibacken ansågs sedermera som en av Sveriges bästa arbetsplatser och jag nominerades till årets chef två år i rad.

– Sedan 2009 är jag egen företagare och författare med fokus på att skriva bruksanvisningar om hur människor fungerar i olika situationer i arbetslivet. En av min böcker nominerades till årets ledarskapsbok häromåret. Sedan håller jag ett stort antal ledarskapsträningar varje år.

Vad definierar du personligen som ett gott ledarskap?

– Ett gott ledarskap utgår ifrån individen och skapar förutsättningar för varje individ att prestera optimalt. Det gör att ledarskapet måste vara individanpassat efter varje individs förmåga. Således är det viktigt att vara mycket nära de som man leder, inte fysiskt utan utifrån ett psykologiskt perspektiv. Att våga lita på att de gör rätt och frågar om de inte vet hur de ska agera.

– Det innebär ett tillåtande ledarskap med stort utrymme för misstag och lärande av sina misstag. Då måste man som ledare träna på att släppa sin egen kontroll. För ökad kontroll ger alltid ett sämre resultat även om det kan förefalla vara motsatsen.

Hur ser chefens roll ut i en modern organisation som kanske inte är lika hierarkisk som den har varit tidigare?

– I dag skulle jag säga att det är för platta organisationer, vilket gör att varje ledare har för många underställda. Då blir det svårt eller omöjligt att se och utveckla varje individ. Det är svårt att dra en gräns vad som är en stor grupp men statistik visar tydligt att ohälsan ökar kraftigt vid 15 underställda och uppåt. Det gör att den moderna ledaren har enormt stora utmaningar. Därtill har många ledare egna arbetsuppgifter/projekt att driva och färdigställa.

Vill du utvecklas och bli tydlig i ditt ledarskap? Läs mer om kursen Kommunikativt ledarskap här!

Vad skulle du säga att medarbetare i en grupp anser är ett gott ledarskap?

– Det finns ganska mycket forskning kring detta och förenklat så vill medarbetaren känna en påverkan och kontroll över sin egen arbetssituation. Och därtill känna att han eller hon har ledarens förtroende.

Vad tycker du att ledare- och chefer generellt på dagens arbetsmarknad behöver arbeta mer med i sitt ledarskap? Finns det några uppenbara kunskaps- eller kompetensbrister?

– Alla gör så klart gott de kan men det jag ser är att det finns uppenbara brister när det inte fungerar i arbetsgruppen. Så länge allt går på räls så prövas inte ledarskapet men det är när det börjar blåsa som problemen uppkommer. Då gör många chefer ingenting och tror att ”vuxna människor” kan lösa detta på egen hand. I värsta fall agerar de i situationen och gör då helt felaktiga saker som förvärrar problemen. Även om de självklart tror motsatsen. Så på så vis kan man säga att ledaren får de medarbetare de förtjänar om jag uttrycker mig hårt.

Vad är din uppfattning att kunskapsbristen beror på i sådana fall?

– Det är en kombination av okunskap – det vill säga man vet inte hur man ska agera när problemen uppkommer och i kombination med att man är rejält otränad vilket gör att skickligheten brister. Jämför med om kirurgen bara opererar en patient i kvartalet. Då ökar riskerna dramatiskt för handhavandefel.

Lär dig mer om att utveckla ditt självledarskap – läs mer om kursen Personligt ledarskap här!

Angående båda dina kurser Kommunikativt ledarskap och Personligt Ledarskap – vad är den mest användbara kunskapen deltagarna får med sig från respektive kurs? Och i vilket syfte bör man gå kurserna?

– I kursen Kommunikativt ledarskap kommer jag att utbilda deltagarna i hur de ska agera för att förebygga och hantera problem på arbetsplatsen. Observera att de enligt AFS 2015:4 är skyldiga att känna till detta och kunna agera adekvat. Därför kommer vi bland annat att träna och resonera oss fram till olika bra verktyg för att deltagarna ska kunna göra detta på bästa sätt, både för ledaren och medarbetaren.

– Kursen Personligt ledarskap är mer inriktad på att öka ledarens förmåga att leda sig själv. Många ledare kan vara bra på att leda andra men inte på att leda sig själv. Det är som på flyget. Du måste sätta på dig din andningsmask innan du sätter på andra masken. Här gör många ledare precis tvärtom.

Vilka befattningar inom HR- och personalområdet bedömer du har störst behållning av kursen och varför har de det, enligt dig?

– Kursen Kommunikativt ledarskap vänder sig till alla som leder medarbetare eller projekt som involverar medarbetare. Den är också lämplig som förberedelse för att göra detta. Du tar ju normalt körkort innan du kör bil själv men inom ledarskapet är det märkligt nog ofta tvärtom. Du är ledare i några år för att sedan ta ”körkortet”.

– Kursen Personligt ledarskap vänder sig verkligen till alla kategorier på företag. Låt dig inte luras av titeln att du måste vara ledare för att gå kursen. Här handlar det om att leda dig själv och det behöver alla – alltid!

Om du skulle ge en arbetsgivare eller personalansvarig några enkla tips (att sätta igång med direkt) för att bli en bättre ledare – vilka tips skulle du ge?

  1. Se varje individ i teamet och behandla dem inte som ett team. ”Bra jobbat allihopa” går således bort direkt.
  2. Som en följd av punkt 1 så ska du träffa varje teammedlem ensam minst en gång i månaden. Då ska du fokusera på hur du kan utveckla den personen. Samtalet behöver bara innehålla några få punkter och ta max 20-30 minuter.
  3. Ta tag i de problem du redan har. Problem löser sig sällan, eller aldrig, av sig själv och skulle de självläka blir ärrbildningen inte att leka med för dig framöver. Och ofta går såret upp igen och igen.
  4. Fokusera mer på att utveckla ditt eget ledarskap, avsätt tid för kunskapsinhämtning och träning. 30 minuter per dag är en bra tumregel.