Lista över vårens juridiska kurser

Sök utbildningar

Lista över vårens juridiska kurser – fåtal platser kvar

23 mars 2016

kurs_bginstitute

 

I takt med att våren knackar på dörren börjar kurserna för advokater och jurister att bli fullbokade. Vi har sammanställt en lista över de kurser under april – juni som du fortfarande har chans att anmäla dig till.

Affärsjuridik

BOLAGSRÄTTSLIG NYHETSDAG 2016 – fåtal platser kvar

NYHETSDAG PÅ INSOLVENSRÄTTENS OMRÅDE

FÖRETAGSÖVERLÅTELSER OCH AKTIEÖVERLÅTELSEAVTALET

AVTALSRÄTTSLIGA FRÅGOR I FÖRSÄKRINGSSAMMANHANG

NYA REGLER OM HÅLLBARHETSREDOVISNING – JURIDISKA MÖJLIGHETER OCH FALLGROPAR

DISTRIBUTIONSRÄTT

BERÄKNING AV SKADESTÅND SÄRSKILT I KOMMERSIELLA FÖRHÅLLANDEN, NY RÄTTSPRAXIS

 

Personuppgiftsfrågor

DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

PUL – PRAXIS OCH NYHETER INOM OMRÅDET – fåtal platser kvar

 

 Arbetsrätt

ARBETSRÄTTSLIGA NYHETER 2016 – fåtal platser kvar

 

Fastighetsrätt

7 KAP JB – KAPITLET SOM GUD GLÖMDE – fåtal platser kvar

BOSTADSRÄTTER – fåtal platser kvar

DEN KOMPLEXA HYRESRÄTTEN – fåtal platser kvar

 

Processrätt

ATT ANSÖKA OM PRÖVNINGSTILLSTÅND

PRÖVNING AV ORSAKSSAMBAND – AVANCERAD SPECIALKURS I PROCESSRÄTT

IMMATERIALRÄTT OCH PROCESSRÄTT – fåtal platser kvar

Straffrätt

PÅFÖLJDSDAGEN 2016 – fåtal platser kvar

ATT ÖVERTYGA I RÄTTSSALEN

RÄTTEGÅNG I NARKOTIKAMÅL – fåtal platser kvar

 

Familjerätt

DEN NYA ARVSFÖRORDNINGEN – I LJUSET AV IKRAFTTRÄDANDET – fåtal platser kvar

PROCESSFÖRING OCH MEDLING I VÅRDNADSMÅL – fåtal platser kvar

TESTAMENTESSKRIVNING I PRAKTIKEN – fåtal platser kvar

TESTAMENTESSKRIVNING I PRAKTIKEN – FÖRDJUPNING

TESTAMENTESSKRIVNING I PRAKTIKEN – SPECIALKURS

 

Anmäl dig på hemsidan eller skicka en fråga till michelle.baumann@blendow.se för att få en skräddarsydd utbildningsplan.