LOU - de viktigaste nyheterna i praktiken

Sök utbildningar

LOU – de viktigaste nyheterna i praktiken

17 mars 2016

LOU- de viktigaste nyheterna i praktiken

Våren 2014 antogs tre nya direktiv för offentlig upphandling. Dessa direktiv införlivas nu i svensk lag och planeras att träda i kraft under januari 2017. De nya bestämmelserna syftar främst till att förenkla offentliga upphandlingar och kodifiera rättspraxis från EU-domstolen.

Som en följd av det här införs till exempel ökade möjligheter att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog, samt byte av leverantör inom ett upphandlat avtal. Det införs även nya grunder för att utesluta leverantörer ur upphandlingar, och utökade möjligheter att låta anbudsgivare ändra och komplettera anbud i efterhand.

Flera av de nya bestämmelserna i LOU kommer ha betydelse för vad leverantörer behöver tänka på vid deltagande i offentliga upphandlingar och utförande av upphandlande avtal.

Hur kommer då denna nya LOU att påverka leverantörer i praktiken? Om du vill hålla dig a jour och få en omfattande insikt gällande de viktigaste nyheterna i nya LOU föreslår vi att du tar tillfället i akt och bokar en plats på BG Institutes kurs i ämnet som går under hösten 2016.

Läs mer om kursen LOU – de viktigaste nyheterna i praktiken här