Vår marknad

Vi erbjuder högkvalitativa utbildningar och kurser med anknytning till juridik för de fyra huvudgrupperna nedan. För advokater och jurister finns kurser inom de flesta rättsområdena, medan arbetsrätt och fastighetsrätt är mest aktuellt för övriga grupper.

• Advokater och jurister
• Chefer, ledare och HR-ansvariga
• Fastighetssektorn
• Revisorer och skattekonsulter

Utöver utbildning inom juridik har vi kurser inom ledarskap, förhandlingsteknik och kommunikation för chefer och ledare inom alla grupper. Förhandlingsteknik för beslutsfattare och Effektiv presentationsteknik är exempel på intressanta nyheter.


KOMMANDE UTBILDNINGAR FÖR ALLA GRUPPER

Arbetsrättslig nyhetsdag 20212 december 2021

Familjerättslig nyhetsdag 20212 december 2021

Barnet i rättsprocessen2 december 2021

Barnet i rättsprocessen2 december 2021

Familjerättslig nyhetsdag 20212 december 2021