Vår marknad

Vi erbjuder högkvalitativa utbildningar och kurser med anknytning till juridik för de fyra huvudgrupperna nedan. För advokater och jurister finns kurser inom de flesta rättsområdena, medan arbetsrätt och fastighetsrätt är mest aktuellt för övriga grupper.

• Advokater och jurister
• Chefer, ledare och HR-ansvariga
• Fastighetssektorn
• Revisorer och skattekonsulter

Utöver utbildning inom juridik har vi kurser inom ledarskap, förhandlingsteknik och kommunikation för chefer och ledare inom alla grupper. Förhandlingsteknik för beslutsfattare och Effektiv presentationsteknik är exempel på intressanta nyheter.


KOMMANDE UTBILDNINGAR FÖR ALLA GRUPPER

Entreprenadavtalets svåra frågor - praktisk tillämpning19 april 2021

Målsägandebiträdet i praktiken19 april 2021

Hyres- och entreprenadrättsliga aspekter vid ny- och ombyggnation19 april 2021

Barnet i rättsprocessen20 april 2021

Fastighetsrättsliga tvister20 april 2021