Månadens föreläsarprofil: Annika Svanfeldt - BG Institute

Sök utbildningar

”Det är inte Inkomstskattelagen i sig som gör att jag kliver upp om morgnarna”

7 november 2016

Annika3_hemsida

Månadens föreläsarprofil Annika Svanfeldt är kvalificerad skatterådgivare och director på PwC. Här berättar Annika om sina förväntningar kring kurserna FÅAB – nyheter och strukturfrågor och Skattefrågor för fastighetsägare – innehav och försäljning, som hon ska hålla hos oss till våren.

Annika arbetar främst med skattefrågor för fåmansföretag vara många är bygg- och fastighetsbolag. I intervjun berättar hon bland annat om hur beskattning av fåmansföretagare påverkas av internationella influenser, samtidigt som vi får en inblick i hur Annika är både i det yrkesmässiga och det privata.

Hur känns det att som ny föreläsare hos BG Institute hålla två kurser för oss i vår? 

Det känns jätteroligt. Jag har hållit en hel del interna kurser förut. Därför är det roligt att hålla kurser även externt om de ämnen som jag tycker är intressanta – det vill säga om både fåmansföretag och fastighetsbranschen. Mina förväntningar på kursen är att det kommer deltagare som är aktiva, ställer kluriga frågor och kommer med kloka synpunkter.

Vilka anser du bör gå kurserna  FÅAB  och Skattefrågor för fastighetsägare?

Alla som på något sätt har att göra med fåmansföretagare och fastighetsbolag. Antingen genom att man är företagare själv och vill lära sig mer om hur reglerna funkar eller genom att man är rådgivare exempelvis som revisor, advokat eller jurist.

Ditt CV är väldigt imponerande och du har kommit långt i din karriär, vad driver dig?

Det är inte Inkomstskattelagen i sig som gör att jag kliver upp på morgnarna. Det roliga i mitt jobb är att träffa kunderna och ägarna till företagen jag jobbar med. Det är en utmaning eftersom man träffar mycket olika typer av människor och olika typer av företag i olika typer av sammanhang. Det händer allting någonting och ingen dag är den andra lik. Det tycker jag är kul.

Skatterätten är ett stort område, hur håller du dig uppdaterad om vad som händer inom området?

Jag brukar säga att jag är en allmänläkare inom skatt. Att jag egentligen är ganska bred med särskilt fokus på 3:12-området och fastigheter. Jag har många duktiga kollegor så dyker det upp frågor kan jag skicka en ”remiss” till någon av dem. Jobbar man med mindre företag är det tacksamt att man är bred och kan hantera de flesta frågorna på en övergripande nivå.

Vad är det roligast med att jobba gentemot fåmansbolag och entreprenörer?

Det roligaste är att man ofta har ägaren som sin motpart. Jobbar man mot stora bolag har man ofta en anställd CFO eller någon på ekonomiavdelningen. De rapporterar ofta till styrelse eller VD, vilket ofta innebär längre beslutsvägar. jobbar man däremot med ägarledda bolag är det oftast ägaren man har direktkontakt med. Vilket gör att arbetet sker i ett snabbare tempo. Det tycker jag är roligt.

Många andra områden inom skatterätten påverkas av internationella och EU-rättsliga influenser. Ser du liknande tendenser inom 3:12-området och kan du ge exempel?

Jag tror att de nya förslagen som läggs fram av OECD och EU inledningsvis kommer att träffa stora bolag i första hand. I förlängningen kommer det att träffa även de mindre. Det är svårt att se att det kommer gå åt något annat håll.  Även om det inte känns aktuellt i nuläget är det bra att hålla koll på vad som händer för sannolikheten är ganska stor att det kommer att ha påverkan inom loppet av bara några år.

Fnns det något specifikt ämne som vanligtvis väcker mycket frågor gällande skattefrågor inom fastighetsområdet?

Det är egentligen frågor kring fastighet i stort. Det är många som vill investera i fastigheter och börjar göra det. Man kanske har byggbolag och vill köpa fastighet och då är det viktigt vilken ägarstruktur man har för att det inte ska bli tråkiga skattekonsekvenser.

Känner du att det finns brister hos entreprenörer kring den typen av frågor? Eller köper man först innan man inser att det var lite svårt?

Många ser en otrolig potential i avkastning, just att köpa fastigheter, förädla och sälja. Ibland kan man önska att entreprenörer hör av sig innan de agerar. Det är svåra områden och speciella regelverk. Det är enklare att lämna rådgivning när man får vara med och styra innan i stället för att kopplas in i efterhand.

Vi har fått nys om att du har stort intresse för god mat – kan du ge  några heta restaurangtips? 

Jag tycker väldigt mycket om Matbaren, en restaurang jag kommer tillbaka till och som allt annat jämförs mot. Sedan finns det en jättemysig restaurang på Surbrunnsgatan som heter Jim och Jacob.

Kan du berätta något som få vet om dig?

Jag har en gång i tiden tävlingsdansat i Tio-dans, samma som de dansar i Let’s Dance. Det gjorde jag fram tills jag var 15 år. Sedan är det nog inte många som vet att jag även har jobbat som reseledare tidigare. Det är en erfarenhet som gett mig ett användbart problemlösartänk i min nuvarande roll som rådgivare.


Om du vill ta del av Annikas erfarenheter och kunskap kring skattefrågor för fåmansföretag och fastighetsägare rekommenderar vi varmt kurserna FÅAB – nyheter och struktrufrågor och Skattefrågor för fastighetsägare – innehav och försäljning – läs mer här. 

Rekommenderad artikel:
Satsa på att få bäst hållbarhetsredovisning 2017