Månadens kurstips -  BG Institute

Sök utbildningar

Månadens kurstips

8 januari 2019

Nytt år och nya kurstillfällen på BG Institute!

Så var det dags igen. Julskinkan är uppäten, klapparna öppnade och det nya året är inringt. Med andra ord kan vi nu lägga 2018 till handlingarna och med tillförsikt se framemot det nya året, 2019. Med årets 250 arbetsdagar och BG Institutes ca 170 kurser och minst dubbelt så många kurstillfällen så finns garanterat något för alla under det kommande året. Nedan presenterar vi fyra olika kurser, en från varje område, som alla går inom den närmsta månaden. Kanske finns där något för dig?

Avfallshantering – Fastighet, bygg och entreprenad
Först ut i ordningen är en kurs i avfallshantering. Kursens innehåll är i och med dess namn tydligt. Du kommer under dagen att få en närmre inblick i bland annat den rättsliga aspekten kring avfallshantering och det så kallade ”end of waste” som är avgörande för vad som kan klassas som avfall och således vilken lagstiftning som ska tillämpas. Kursen går av stapeln den 30 januari i Stockholm och du hitta mer information här.

Standardklausuler – Advokater och jurister
Standardavtal är något som jurister och advokater stöter på nästintill dagligen. Då de olika parterna ofta har olika regler att förhålla sig till uppstår i dessa fall konflikter, vems regler ska egentligen gälla och hur långt kan man sträcka sig för den andres skull utan att förbise sina egna intressen? I denna kurs kommer vår mycket uppskattade föreläsare Christina Ramberg presentera det absolut viktigaste gällande standardavtal och standardklausuler. Läs mer om kursen här.

Talent acquisition – HR
Att hitta rätt i anställningen och få rätt person på rätt plats, alltså talent acquisition, är i många fall avgörande för verksamhetens lönsamhet. Oavsett om det handlar om att tillsätta en administratör eller en ekonomichef så gäller det att den person som kommer in måste ha egenskaperna som krävs för att fylla ut kostymen. Josefin Malmer och Ann-Christine Stafwerfeldt går i denna kurs dels igenom praktiska delar såsom case hämtade från verkligheten, dels psykologisk vetenskap som bland annat handlar om människans förmåga att fatta rationella beslut. Den 8 februari i Stockholm är det dags för denna kurs, läs mer och boka här.

Moms i bygg- och fastighetsföretag – Skatt, revision och ekonomi
Här får du en heldagskurs särskilt utformad för bygg- och fastighetsföretag. Kursens huvudsakliga fokus kommer att vara momsen och under dagen kommer föreläsarna Jan Kleerup och Royne Schiess att gå igenom praktisk kunskap i form av rättsfall, aktuella frågor och ställningstaganden från Skatteverket. Du får alla skeden för en fastighet sammanfattat, det vill säga från anskaffning till avyttring och allting däremellan och de momsregler som under denna tid kan bli aktuella. Läs mer om kursen här.