Manipulerade räkenskaper - slipper skadestånd -  BG Institute

Sök utbildningar

Manipulerade räkenskaper – slipper skadestånd

8 oktober 2018

Under en sjuårsperiod ska revisorn enligt uppgifter inte ha efterlevt god revisionssed och har därför ha orsakat sin uppdragsgivare ekonomisk skada. Yrkandet? Två miljarder i skadestånd.

Som revisor har man stort ansvar för ett bolags räkenskaper och att dessa upprättas på korrekt sätt. Mycket sker på området som leder till ny praxis och avgörande tolkningar. För att inte missa viktiga nyheter har vi på BG Institute nyhetsdagen för revisorer och redovisningskonsulter, under vilken nyheter och rättsfall, som det nedan till exempel, behandlas och diskuteras.

Hela nyheten kan läsas på Dagens Juridik.

Kunden i fallet är ett stort norskt kraftbolag som anlitat revisorn i syfte att denne skulle handha revisionen i kraftbolagets svenska dotterbolag. Revision hade denna uppgift från 2003 till 2010 och ska under hela denna period, enligt kraftbolaget, ha åsidosatt god revisionssed. År 2015 dömdes dotterbolagets VD till fängelse för att ha manipulerat bolagets årsredovisningar under åren 2003 till 2010 så att dessa visade vinst trots att resultatet i själva verket var förlust. Manipulationen innebar att moderbolaget kontinuerligt tillförde pengar till dotterbolaget, vilket inte skett om moderbolaget vetat om det verkliga resultatet.

Moderbolaget, alltså det norska kraftbolaget, menade att revision i sitt arbete borde ha upptäckt dessa felaktigheter i årsredovisningen och meddelat detta till dem, vilket alltså inte skedde. Det norska bolaget stämde både revisorn och den byrå där denne arbete på ett belopp närmare två miljarder kronor.

I tingsrätten friades revisorn och byrån med grund i att tingsrätten inte ansåg att det inte kunde anses ingå i god revisionssed att upptäcka sådana manipulationer. Tingsrätten utdömde till det norska bolaget att betala rättegångskostnaderna på omkring 40 miljoner kronor. Domen överklagades och togs upp i Hovrätten som var av en annorlunda uppfattning.

Hovrätten tillstår att agerande enligt god revisionssed torde ha lett till att felaktigheterna upptäcktes men avstår bolagets talan med hänvisning till att någon direkt skada för bolaget inte har bevisats. Därför kom Hovrätten till slutsatsen att någon skadestånd inte ska betalas ut, men revisionsbyrån ska stå för rättegångskostnaderna som slutade på 30 miljoner kronor.