Miljonskadestånd efter bostadsköp -  BG Institute

Sök utbildningar

Miljonskadestånd efter bostadsköp

14 september 2018

Att köpa bostad är för de allra de flesta ett stort steg i livet och är förmodligen också det kostnadsmässigt största köpet. Av den anledningen bör köpet alltid föregås av noggranna besiktningar av köpobjektet, för att i största möjliga mån undvika mindre trevliga överraskningar när köpet väl gått igenom.

Vid fastighetsköp finns i regel två skyldigheter, eller plikter om man så vill, som en av dem åligger köparen och den andra åligger säljaren. Säljaren har vid försäljning en så kallad upplysningsplikt, vilket innebär att denne är skyldig att upplysa köparen om sådant som man vet är en bristpunkt med fastigheten men som kanske inte syns vid en okulär besiktning, till exempel en fuktskada mellan väggar. Köparen å andra sidan har en undersökningsplikt vilket betyder att denne är skyldig att undersöka bostaden i den mån det är möjligt. Från denna skyldighet finns dock ett undantag, som kan begränsa undersökningsplikten. Den begränsning kan ske genom vad som föreskrivs i till exempel en objektsbeskrivning.

Detta fick ett par i Stockholm erfara då de köpte en bostad och där det i objektsbeskrivningen framgick att bostaden hade dränering. Varpå det efter köpet framkom att så inte var fallet, vilket ledde till att paret stämde säljaren. I en artikel på Allt om juridik framkommer det att tingsrätten inte höll med utan menade att paret inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Enligt tingsrätten borde paret, trots utfästelsen i objektsbeskrivningen, ha undersökt saken närmre eftersom att dräneringen var en så viktig del för dem, därför kunde inte utfästelsen ses som tillräcklig.

Hovrätten gjorde dock en annan bedömning. Objektsbeskrivningen är en ”preciserad uppgift som anger att fastigheten ska ha en viss positiv egenskap och […] ger köparen anledning att utgå från att så är fallet”. Med detta argument som grund dömdes säljaren till att betala den yrkade skadeståndet om en miljon kronor, samt rättegångskostnaderna.

Nyhetsdag hos BG Institute

Skadeståndet betalas alltså ut på grund av att säljaren genom objektsbeskrivningen farit med osanning och eftersom att den låg till grund för köpeavtalet kan detta sägas vara ett avtalsbrott. Skadeståndsrätten är ett mycket brett området och inbegriper en lång rad olika skalor vad gäller storlek, allvarsgrad och så vidare. Det är ett rättsområdet som till stor del styrs av praxis, vilket innebär att informationsinhämtning blir en viktig del för den som arbetar på området. För att underlätta informationsinhämtningen har vi på BG Institute en årligt återkommande nyhetsdag som djupdyker in i skadeståndsrätten och ger årets viktigaste nyheter som alla yrkesverksamma på området har nytta av.