Momsreformens första steg - 4 quick fixes -  BG Institute

Sök utbildningar

Momsreformens första steg – 4 quick fixes

20 september 2019

Att en momsreform ska genomföras år 2022 är ingen hemlighet. Förslaget för en reform lades fram av EU-kommissionen redan år 2017 med anledning av att enligt den momsreglering som gäller idag beräknas medlemsstaterna förlora uppemot 50 miljoner euro genom momsbedrägerier. Reformen syftar till att säkra handeln för främst alla de företag som bedriver handel över nationsgränserna inom EU.

Eftersom denna reform är den största som genomförts på ett kvartssekel kommer förändringar att ske pö om pö. Faktum är att redan nästa år, den 1 januari 2020, kommer fyra så kallade ”Quick fixes” att implementeras. Syftet är att i ett tidigare skede kunna underlätta den gränsöverskridande handeln.

Läs vår artikel om momsreformens första steg – 4 quick fixes här!