Processrättslig nyhetsdag 2015

Sök utbildningar

Årets agenda för Processrättslig Nyhetsdag 2015

30 oktober 2015

Roberth Nordh, expert inom processrätt, håller i årets processrättsliga nyhetsdag som går av stapeln den 27 november i Göteborg och den 3 december i Stockholm. Nyhetsdagen ger dig den senaste och kommande utvecklingen inom svensk processrätt – med inriktning på betydelsen för det praktiska rättslivet.

Årets agenda:

  • Forum
  • Intervention
  • Prövningstillstånd
  • Talerätt
  • Res judicata
  • Bevisbörda och beviskrav
  • Extraordinära rättsmedel

Läs mer om nyhetsdagen och boka din plats här