e-Learning: De nya hållbarhetsreglerna - Jonas Wiberg

Sök utbildningar

Ny e-Learningskurs: De nya hållbarhetsreglerna

25 april 2016

Skärmklipp

BG Institute har nöjet att presentera en ny e-Learningkurs om de nya hållbarhetsreglerna med advokat Jonas Wiberg

e-Learningkursen passar dig som vill hålla dig á jour med vad de nya hållbarhetsreglerna innebär, samt få en effektiv uppdatering i hur detta påverkar företags arbete med miljöfrågor, sociala frågor, frågor om anställning och arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter, anti-korruption och mutor.

Under hösten 2014 antogs ett direktiv med ändringar i EU:s redovisningsdirektiv beträffande rapporteringen av icke-finansiell information och mångfaldspolicy. I Sverige föreslås ändringar i bl.a. årsredovisningslagen (1995:1554) med anledning av direktivet.

Läs mer om vår nylanserade e-Learningskurs här