Nya CFC-regler ska försvåra skatteplanering - BG Institute

Sök utbildningar

Nya CFC-regler ska försvåra skatteplanering

11 september 2018

Efter avslöjandet av Panamadokumenten år 2016 genomfördes en rad åtgärder för att förhindra både företag och privatpersoner att undangömma pengar för egen vinning och skatteplanering och tvinga dem att ha öppnare böcker, så att säga. Nu är nästa åtgärd på gång från den svenska regeringen.

Redan år 2015 kontaktades en av Tysklands största dagstidningar av en anonym källa och fick då tillgång till upp emot 11,5 miljoner dokument gällande bland annat otillbörlig skatteplanering. Dokument som innehöll information om hur flera välkända personer, företag och banker runtom i hela världen tagit hjälp av den Panamanska advokatbyrån Mossack Fonesca & Co, för att gömma undan tillgångar i så kallade skatteparadis. Mossack Fonesca & Co:s verksamhet består i huvudsak av att bistå företag med diverse tjänster. Svenska Finansinspektionen informerades om dokumenten först den 3 april 2016.

Dokumenten rörde upp en storm som kom att förändra finansmarknaden världen över. En rad åtgärder har vidtagits sedan avslöjandet som tvingat aktörer till att ”spela med öppna kort” och på så sätt försvåra att detta ska ske igen. I februari publicerade Skatteverket en promemoria innehållande ett förslag om ändringar i Sveriges CFC-regler (Controlled Foreign Company). De svenska CFC-regler innebär i korthet att svenska delägare i utländska företag med lågbeskattad inkomst ska beskattas efter svenska regler, och det förslag som Skatteverket presenterade skulle innebär en åtstramning av dessa regler. Dessa regler är av oerhörd stor vikt att ha koll på, särskilt då reprimanderna vid misskötsel i vissa fall är väldigt betungande. För att inte missa någon information av denna typen har vi på BG Institute en årligt återkommande kurs, Nyhetsdag för revisorer och redovisningskonsulter, som bland annat berör nyheter som denna.

Proposition från regeringen

Med anledning av Skatteverkets förslag tidigare i år, lämnade regeringen nyligen över en proposition om ändringar i ovan nämnda regelverk. Syftet med regeländringen är enligt regeringen ”att försvåra viss skatteplanering med bolag i andra länder”. En regeländring skulle innebära att ett antal länder, däribland Malta, kommer att tas bort ifrån den så kallade ”vita listan” för utländska företag som kontrolleras från Sverige. Vad innebär då detta? I stort sett innebär förslaget att vinster i utländska bolag, om de är sådana vinster som anses vara lågbeskattade, kommer att kunna bli föremål för löpande beskattning hos svenska ägare. Exempelvis, för att återigen nämna Malta, så finns det som bekant en mängd svenska bolag på Malta just för de skattemässiga fördelarna som kanske inte längre kommer att se samma fördelar.

Det stora revisionsföretaget KPMG har på sin hemsida lämnat följande kommentar angående förslaget: ”en effekt av de föreslagna reglerna är att möjligheterna att undgå CFC-beskattning genom tillämpning av de s k ”vita listan” minskar. Det i sin tur kan leda till att reglerna om ”verkliga etableringar” kommer att öka i betydelse, vilket också lär ha varit avsikten. Vidare kommer regeländringarna beträffande säkerhetsreserven sannolikt att innebära att försäkringsverksamheten i vissa lågskatteländer blir föremål för CFC-beskattning i högre grad än tidigare.”