Nya lagändringar om LOU försenat – vad gäller under mellantiden?

Sök utbildningar

Nya lagändringar om LOU försenat – vad gäller under mellantiden?

3 maj 2016

Head_LOU

Våren 2014 antogs tre nya direktiv för offentlig upphandling. Det svenska lagstiftningsarbetet om offentlig upphandling som skulle resulterat i en proposition under april 2016 har dock blivit försenat. Upphandlingsmyndigheten varnar nu för att den svensk lagen under mellantiden kan strida mot EU-rätten.

Enligt EU-domstolens rättspraxis kan svenska myndigheter och domstolar under vissa förutsättningar behöva tolka de svenska reglerna utifrån de nya direktiven trots att lagstiftningen inte hunnit i fatt ännu.

Myndigheten skriver att det under vissa omständigheter ”till och med kan vara så att myndigheter och domstolar är skyldiga att tillämpa vissa regler i direktiven även om den nationella lagstiftningen står i strid med dessa”.

Sara-Li Olovsson och Martin Bogg från Advokatfirman Delphis upphandlingsgrupp håller kursen LOU – de viktigaste nyheterna i praktiken i september. Kursen syftar till att ge dig praktiskt viktig kunskap om vad som gäller under mellantiden tills de nya lagändringarna är införlivade i svensk lag, såväl som de viktigaste nyheterna i nya LOU och hur dessa nyheter kommer påverka leverantörer i praktiken.

En av de större förändringarna som man enligt myndigheten bör känna till är att det numera finns ett EU-direktiv om koncessioner. Stora delar av det direktivet bör enligt Upphandlingsmyndigheten följas redan under mellantiden.

Läs mer om kursen LOU – de viktigaste nyheterna i praktiken här

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram information om hur dagens lagstiftning bör tolkas under mellantiden, det vill säga tiden från den 18 april fram till dess att de nya lagarna träder i kraft. Se information om de nya upphandlingsreglerna här.