Nya lagändringarna som ska öka skyddet för svenska varumärken

Sök utbildningar

Nya lagändringarna som ska öka skyddet för svenska varumärken – miljonbelopp i de nya patent- och marknadsdomstolarna?

24 november 2016

klubba

Nu ska varumärkeslagen bli mer teknikneutral och det ska bli lättare att komma åt piratkopior. Bakom ändringarna finns ett EU-direktiv som innebär motsvarande reglering i andra EU-länder – och som bättre ska skydda inhemska svenska företag.

2015 års varumärkesutredning har kommit med sitt betänkande ”En känneteckensrättslig reform” där man föreslår en rad ändringar i varumärkeslagen och en ny lag om företagsnamn som ska ersätta firmalagen. Bakgrunden är att man ska genomföra EU:s nya varumärkesdirektiv.

– Ett varumärke är inte sällan ett företags mest värdefulla tillgång, och vissa svenska varumärken uppskattas vara värda miljarder kronor, säger justitieminister Morgan Johansson.

Detta innebär att det kan komma att bli stora belopp som behandlas i de nyinrättade patent- och marknadsdomstolarna, där all prövning av de immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga målen hädanefter samlas, vilket i sig innebär förändrade processer för svenska företag som processar i varumärkesfrågor –  läs mer om det här.

Tullen ska få ingripa

Varumärkeslagen ska bland annat bli mer ”teknikneutral” och ensamrätten ska utvidgas till att omfatta även transitering och liknande tullåtgärder. Detta för att man ska komma åt handeln med varumärkesförfalskade varor, det vill säga piratkopior.

Det gör att Tullverket kommer att få ingripa i så kallade ”transitsituationer” även när det gäller förfalskningar av svenska varumärken.

Ny lag om företagsnamn

Den andra delen av reformen är en ny lag om företagsnamn. Den nya lagen ska ersätta den nuvarande firmalagen. Det rör sig enligt regeringen om en ”redaktionell översyn och en språklig modernisering av lagstiftningen”.

En mer konkret ändring är däremot att registreringsmyndigheten ska kontrollera så ett företagsnamn inte hamnar i strid med lagen om företaget skulle ändra sin verksamhet. En annan föreslagen ändring underlättar registreringen, till exempel av ljudmärken.

Starkare skydd för jordbruksprodukter

Den tredje delen av reformen är en ny lag om ”skydd för beteckningar på jordbruksprodukter m.m”. I den nya lagen samlas bestämmelser om civilrättsliga sanktioner vid intrång i beteckningar som skyddas inom unionen enligt EU-förordningar och internationella handelsavtal.

Den nya patent- och marknadsdomstolen

Maria Bruder och Mirja Högström, båda rådmän i den nya patent- och marknadsdomstolen, ger dig som är nyfiken en unik inblick i hur den nya domstolen arbetar och om de nya processuella regler som tillämpas:

Läs mer om kursen Den nya patent- och marknadsdomstolen 

Eller gå en kurs som som ger dig de mest relevanta nyheterna och praxisuppdateringarna inom området:

Läs mer om Upphovsrättslig nyhetsdag 2017 


Reformen kommer enligt regeringen att leda till följdändringar i ett stort antal andra författningar. Den föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.