Nya skatteregler underlättar - men löser inte - generationsskiftet -  BG Institute

Sök utbildningar

Nya skatteregler underlättar – men löser inte – generationsskiftet

28 juni 2019

Idag, den 1 juli 2019, träder nya skatteregler i kraft. De nya reglerna kommer att påverka skatten vid ägarskifte i fåmansaktiebolag och innebär att från och med nu gäller samma skatt regler oavsett om ägarskifte sker inom familjen eller mot en utomstående.

Det var i slutet av april i år som förslaget publicerades på riksdagens hemsida. Enligt de skatteregler som gäller i skrivandets stund, alltså den 28 juni, kan skatten i vissa fall bli högre när en person som äger andelar överlåter dessa till en närstående, än om denne överlåtit dem till en utomstående. Så kommer det inte längre vara. Från och med idag kommer samma skatteregler att gälla utomstående som närstående.

Några som har bra koll på dessa regler, och allt annat som rör just generationsskiften, det är experterna på området, Annika Hall, Johanna Wiklund och Sten Bergström. De tre har tillsammans författat en artikel som behandlar de nya skattereglerna och de förändringar som reglerna bär med sig. Artikeln är exklusivt framtagen för BG Institute och våra kunder, för att ni ska få möjligheten att insupa den allra mest matnyttiga informationen gällande lagförändringen.

Hämta artikeln