BG Institute och
Blendow Group

BG Institute är en del av Blendow Group – ledande aktör på den svenska marknaden vad gäller utbildning, information och nyheter inom juridik.

Blendow Group etablerades 1992 och står för daglig bevakning av domar och rättsfall, nyhetssajter och digitala tidningar, komplexa informationstjänster inom utvalda rättsområden samt heltäckande utbildningar, kurser och seminarier med anknytning till juridik. Under drygt tjugo år har vi utvecklats till en specialistorganisation som förser våra kunder inom olika branscher med dagsaktuell juridisk information och kunskap.

Vi har vårt ursprung inom strategi, marknadsföring och försäljning. Med ett ökande intresse för juridik och juristbranschen har vi under åren knutit till oss kompetens och expertis inom området och vi har vuxit till en etablerad och välkänd aktör vad gäller kunskapsförsörjning inom juridik.

Inom Blendow Group har BG Institute utvecklats till att vara landets största privata utbildningsverksamhet för jurister och övriga beslutsfattare med intresse av juridik.