Vår mission

Vi är ledande leverantör av privat utbildning inom juridik på den svenska marknaden. Nu ska vi bli ännu starkare.

BG Institutes utbud inom utbildning och kurser för jurister täcker alla aktuella rättsområden. Med juridik som förtecken satsar vi stort på ett växande utbud av utbildningar och kurser för andra målgrupper. HR-sektorn och fastighetssektorn är två viktiga grupper, skattekonsulter, revisorer, byggbranschen och entreprenadsektorn är andra. Vi kompletterar juridiken med ledarskapskurser med tonvikt på psykologi, kommunikation och förhandlingsteknik. Det gör oss till en ännu starkare partner till ledare och chefer inom både näringsliv och offentlig sektor.

Vi ska inte bara möta marknadens önskemål vad gäller utbildning, utan även förutse kommande behov utifrån trender, nyheter och aktuell lagstiftning. Vi ska utveckla och presentera kurser, utbildningar och upplägg som bidrar till våra kunders kompetensutveckling, som håller medarbetare uppdaterade vad gäller senaste nytt inom olika rättsområden och som bidrar till att väsentligt stärka organisationens eller företagets samlade kompetens och konkurrenskraft.

Vi erbjuder redan nu mervärden i form av möjligheter till bättre affärer, effektivare resursplanering och mer strategisk kompetensförsörjning. Även fortsättningsvis ska vi leda utvecklingen och vi ska vara det självklara valet när det gäller privat utbildning inom juridik.

Vi är även certifierade av Almega Utbildningsföretagen (Tidigare SAUF – Sveriges auktoriserade utbildningsföretag.)

 

Auktoriserat utbildningsföretag