Anbudskartell

En anbudskartell är ett samarbete mellan konkurrenter om vem som ska vinna olika upphandlingar. Detta begränsar konkurrensen vilket är olagligt och kan ge höga böter.