Företrädaransvar

Företrädaransvar innebär att, som företrädare för ett aktiebolag kan du som privatperson åläggas ett betalningsansvar för obetalda skatter och avgifter i samband med en konkurs av ett aktiebolag.