Lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning är en åtgärd för att skapa eller ändra storleken på mark genom till exempel försäljning eller köp av mark, eller rätten att använda annans mark som exempelvis ledningsrätt eller servitut.