Ledningsrätt

Ledningsrätt handlar om rätten att dra den typ av ledningsnät som är viktiga för att samhället ska fungera, över någon annans mark. Det kan gälla exempelvis elledningar, fjärrvärmeledningar vattenledningar, optiska fibrer.