Ledningsrätt

Rätten att dra den typen av ledningsnät som är viktiga för att samhället ska fungera, över någon annans mark. Det kan gälla exempelvis elledningar, fjärrvärmeledningar vattenledningar, optiska fibrer.