Lojalitetsplikten

Lojalitetsplikten innebär att du som anställd har tystnadsplikt gällande vad som händer inom företaget där du är anställd. Det gäller allt du säger eller uttrycker som kan skada arbetsgivaren. Bryter du mot detta riskerar du uppsägning, avsked och stämning.