Orubblighetsprincipen

Orubblighetsprincipen innebär att en dom som vunnit laga kraft kan inte kan tas upp på nytt. Vare sig man är man dömd eller brottsoffer ska ingen behöva leva under hot att en dom ska kunna ändras.

Det finns undantag finns och det är vid resning, återställande av försutten tid samt klagan över domvilla.