Särskilt förordnad vårdnadshavare

Särskilt förordnad vårdnadshavare är vanligtvis ett barns föräldrar de som är vårdnadshavare för barnet. Om föräldrarna anses vara olämpliga eller avlider utser tingsrätten en särskilt förordnad vårdnadshavare.