Särskilt förordnad vårdnadshavare

Vanligtvis är ett barns föräldrar de som är vårdnadshavare för barnet. Om föräldrarna anses vara olämpliga eller avlider utser tingsrätten en särskilt förordnad vårdnadshavare.