Socialrätt

Socialrätten reglerar socialtjänsten och socialförsäkringssystemet som föräldrapenning, barnbidrag, sjukpenning och pension.