Vattenskydd

Vattenskyddet är till för att skydda råvattnet, så att vi människor ska kunna ha rent dricksvatten, motverka förorening och hålla god vattenkvalitet för både befintliga och potentiella vattentäkter.