Överförmyndarverksamheten i landets kommuner har visat sig ha brister

Sök utbildningar

”Överförmyndarverksamheten i landets kommuner har visat sig ha brister” – månadens föreläsare Per Westman om problem inom förmynderskapsrätten

15 september 2016

Per Westman

Månadens föreläsarprofil Per Westman driver egen advokatbyrå. Hans kurser inom familjerätt har snabbt blivit populära hos BG Institute, med fullbokade salar som konsekvens. Här berättar Per om sin bakgrund, problemen inom familje- och förmynderskapsrätten och hur institutet framtidsfullmakt kommer att ge nya uppdrag för advokater och jurister.

Stort grattis till titeln månadens föreläsare! Hur har din sommar varit?

– Tack! Sommaren har varit bra.

En fågel viskade att du spenderade ledigheten i fjällen. Var befann du dig? Är det ett stort intresse?

– Jag var i Härjedalsfjällen några dagar. Ja, det är ett stort intresse, jag har vandrat och åkt skidor i fjällen i många år.

Vi har uppmärksammat ett annat intresse du behärskar med bravur: språk. Hur kommer det sig?

– Efter gymnasiet gjorde jag värnpliktstjänstgöring vid Försvarets Tolkskola i Uppsala, en nyttig tid då jag lärde mig ryska. Tack vare det var jag sedan ett drygt år i början av 1970-talet anställd vid svenska ambassaden i Moskva. Det var en spännande tid, mitt under kalla kriget. I Uppsala hade jag först tänkt ägna mig åt fortsatta språkstudier men min kurskamrat på Tolkskolan, Tommy Iseskog (även han föreläsare hos BG Institute), drog med mig till Juridicum så det blev både språk och juridik.

Universitetslärare, forskare, advokat, verkställande direktör… du har en diger resumé. Berätta lite om din juridiska bakgrund.

– Jag tog jur.kand.examen och fil.kand.examen i mitten av 1970-talet, varefter jag gjorde tingstjänstgöring i dåvarande Västerås tingsrätt. Efter notarietjänstgöringen var jag jurist vid Stockholms Handelskammare. Det var under den tid då Handelskammaren började bli känt för sin skiljedomsverksamhet. Under ett antal år på 1980- och 1990-talen var jag universitetslektor i civilrätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Det var under de åren jag kom att specialisera mig på familjerätt och jag undervisade ofta även för praktiskt verksamma jurister och andra. Jag hade också förmånen att få delta i många internationella sammanhang.

Efter detta gick jag över till praktisk verksamhet på heltid inom ramen för det som då hette FöreningsSparbanken Juristbyrå och blev sedermera verkställande direktör för bankens dotterbolag för den verksamheten.
Från år 2005 har jag varit verksam på advokatbyrå.

Hur kommer det sig att du valde att specialisera dig inom just ekonomisk familjerätt och förmynderskapsrätt?

– Det har att göra med att jag under åren som universitetslärare kom att intressera mig för dessa frågor. Bland annat var det under dessa år som de stora familjerättsreformerna genomfördes.

Hur upplever du att familjerätten och förmynderskapsrätten har utvecklats under din verksamma tid?

– Inte minst den internationella utvecklingen har medfört helt nya krav på juridiken. Numera är det inte ovanligt att familjer har anknytning till olika länder. Inom EU har viktiga gemensamma regelverk införts.

Du driver numera egen advokatverksamhet. Hur är det att gå från stor byrå till att driva eget?

– Det var länge sedan jag började med egen verksamhet. Det är inte så stor skillnad mellan att vara egen och att vara delägare i en större byrå. Som delägare i ett större sammanhang har man oftast ansvar för sin egen verksamhet. Tydligaste skillnaden är att man som ensam får vara beredd att kavla upp ärmarna och ta tag i alla slags frågor, även praktiska. Det är viktigt att alltid ha ett bra nätverk av kollegor och andra som man kan samarbeta med. Ett plus är att jag själv bestämmer över och tar ansvar för min tid.

År 2005 skrev du första upplagan av boken ”Förmynderskap”. Hur har boken kommit att påverka din karriär?

– Nu är jag i startgroparna med tredje upplagan – väntar på ny lagstiftning om framtidsfullmakter som ska med i boken. Boken har betytt en del för min verksamhet och jag tror att den är rätt känd vid det här laget.

Sedan 2015 är du konstant aktuell med kursen ”Förmynderskap” hos BG Institute. Inför hösten och våren håller du även kurserna ”Framtidsfullmakter” och ”Upprättande och ogiltighet av testamente”. Berätta gärna lite om dem.

– Kursen Framtidsfullmakter behandlar ett helt nytt institut, en fullmakt som man kan upprätta i förväg och som ska träda ikraft när man blir oförmögen att besluta själv om olika saker, särskilt ekonomiska. Det kommer att ge en hel del nya uppdrag för advokater, bankjurister och andra jurister. Det gäller både att upprätta framtidsfullmakter och att se till att bevaka dem och giltigheten av dem.
Kursen Upprättande och ogiltighet av testamente har tillkommit i ljuset av att antalet stora arvstvister, där testamenten är inblandade, har ökat på senare år, beroende mycket på att det finns stora värden att tvista om. I kursen tar jag upp regler om upprättande av testamente, hur de förhåller sig till ett testamentes giltighet och hur man kan föra process om klander av testamente på olika ogiltighetsgrunder.

Vad är i din mening den knepigaste frågan just nu inom familjerätt/förmynderskapsrätt?

– Stora arvskiften, särskilt med tillgångar i utlandet, kan vara svåra att hantera och innebär ofta svåra tvister. Inom förmynderskapsrätten finns problem av annan karaktär, t.ex. att överförmyndarverksamheten i landets kommuner har visat sig ha brister.

Vilka brister är det och har du något förslag till dess lösning?

– Exempelvis förekommer tyvärr en del brister i den förvaltningsrättsliga handläggningen av ärenden hos dessa myndigheter. JO har kritiserat detta. Min bedömning är att ökade resurser och bättre kompetensutveckling skulle lösa en hel del problem.

Våra kursdeltagare verkar uppskatta dig. Förutom att beskriva dina kurser som matnyttiga med stark verklighetsförankring har de i utvärdering uttryckt att du är en sympatisk person. Stämmer det?

– Ja, självklart!

Hur är det att föreläsa hos BG Institute?

– Det är trevligt och givande. De som går på kurser hos BG Institute verkar vara intresserade på allvar av kursinnehållet. Dessutom är personalen på BG Institute trevlig och tillmötesgående och det administrativa fungerar bra.


BG Institutes (trevliga) personal tackar Per Westman för intervjun. Om du vill läsa mer om Pers kurser, klicka på titlarna nedan:

Förmynderskap

Framtidsfullmakter – ny lagstiftning

Upprättande och ogiltighet av testamente