BG Institute -  BG Institute

Sök utbildningar

Humlegårdsgatan 14, Stockholm, Sweden

BG Institute

Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm

Aktuella utbildningar

Ekonomi, Fastighetsrätt, Redovisning, Skatterätt

Komponentavskrivning för fastigheter

21 oktober 2021 Stockholm
Affärsjuridik, Skadeståndsrätt

Skadeståndsrättslig nyhetsdag 2021

21 oktober 2021 Stockholm
Affärsjuridik, Familjerätt

Makar och business – när en eller båda makarna driver affärsverksamhet

22 oktober 2021 Stockholm
Straffrätt

Straffprocessuella tvångsmedel – i teori och praktik

25 oktober 2021 Stockholm