Quiz - Skada i följd av trafik -  BG Institute

Sök utbildningar

Quiz – Skada i följd av trafik

25 maj 2021

Skada i följd av trafik

I rättspraxis har skada i följd av trafik under årens lopp tolkats allt mer exstensivt. Gång på gång har Högsta domstolen levererat avgöranden som utsträckt lagens tillämpningsområdet. Vad gäller egentligen vid skador i följd av trafik?