Regeringen vill ta i med hårdhandskarna i ny lag

Sök utbildningar

Regeringen vill ta i med hårdhandskarna i ny lag – straffavgift på 48 miljoner för insiderbrott

21 oktober 2016

insider

Två av förändringarna som regeringen tar till för att motverka insiderhandel och marknadsmanipulation är upp till sex års fängelse för marknadsmissbruk och möjlighet att åsidosätta tystnadsplikten för att kunna anmäla brott.

Sex års fängelse
Regeringens förslår bland annat att straffskalorna för marknadsmissbruksbrott skärps och grova brott ska kunna ge upp till sex års fängelse, skriver Dagens Juridik idag.

Vid sidan av åtal vill regeringen att det införs administrativa sanktioner. Tanken är att Finansinspektionen ska kunna besluta om en straffavgift på upp till 5 000 000 euro mot aktörer som gjort sig skyldiga till exempelvis insiderhandel.

”I de allvarligare fallen är huvudregeln fortsatt att åtal väcks. Genom att Finansinspektionen – i stället för att åtal väcks – kan utdöma en straffavgift är tanken att åklagaren ska få mer tid att fokusera på de allvarliga målen”, skriver finansmarknadsminister Per Bolund i en debattartikel l i Svenska Dagbladet.

Regeringen vill även kunna åsidosätta tystnadsplikten
”Skydd för visselblåsare införs, bland annat skydd för uppgift om identiteten hos den som anmält ett misstänkt brott till Finansinspektionen och möjlighet att åsidosätta tystnadsplikt för att anmäla misstänkta brott.”

Visselblåsare och meddelarskyddet – de nya reglerna
Med tanke på de många frågetecken som redan väckts gällande den nya visselblåsarlagen håller advokat Johan Sundberg, ledare av DLA Pipers svenska grupp för personuppgiftsfrågor, en kurs i ämnet i vår. Kursen ger mer kunskap om meddelarskyddet som en yttre gräns för den arbetsrättsliga lojalitetsplikten samt den nya lagen om ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (prop. 2015/16:128), exempelvis förtydligande om vad lagen innebär och tolkningsutrymme gällande begreppet ”allvarliga missförhållanden”.

Läs mer om den relaterade kursen vi håller inom ekobrott – klicka på länken nedan:

Ekomålens komplexitet