Registrera företag innan du renoverar för förtjänst

Sök utbildningar

Registrera företag innan du renoverar för förtjänst

30 januari 2017

Fastighetstransaktioner_header

Dagens Juridik skrev förra veckan om en man som köpte, renoverade och sålde sex bostadsrätter och ett hus för förtjänst under en period av fem år. I Sverige måste du dock registrera företag och betala skatt för samtliga försäljningar och skatteavdrag för renoveringar blir inte per automatik avskrivna.

Under fem år köpte och sålde mannen sex bostadsrätter och ett hus. I samtliga fall begärde han skatteavdrag för stora renoveringar. Skatteverket ansåg att det handlade om yrkesmässig näringsverksamhet och inte om sedvanlig bostadsförsäljning och att han skulle beskattas utifrån det. Både förvaltningsrätten och kammarrätten håller med.

”Har bott på adresserna”
Mannen påfördes skattetillägg eftersom han ansågs ha lämnat oriktiga uppgifter i sina deklarationer.

Han överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm och hävdade att det inte hade varit fråga om någon yrkesmässig verksamhet eftersom han de facto hade varit bosatt i fem av bostadsrätterna och hans dotter i en av dem.

Förvaltningsrätten konstaterade att mannens uppgift om att han skulle ha bott i fem av bostadsrätterna och hans dotter i en av dem hade lämnats efter det att Skatteverket  påbörjat sin utredning och att de inte överensstämde med de uppgifter som mannen hade lämnat i hans deklarationer.

Domstolarna på Skatteverkets linje
Förvaltningsrätten ansåg sammantaget att det var ”mycket sannolikt” att objekten var att betrakta som näringsbostadsrätter respektive näringsfastigheter.

Förvaltningsrätten ansåg dessutom att objekten skulle betraktas som lagertillgångar vilket innebar att vinsterna vid avyttringarna skulle beskattas som näringsverksamhet.

Enligt Skatteverket var det sannolikt att mannen – som inte hade varit folkbokförd på adresserna – inte hade bott där och att det inte heller hade funnits någon sådan avsikt. Bostadsrätterna och fastigheten skulle därför anses vara näringsbostadsrätter respektive näringsfastighet. Skatteverket ansåg dessutom att objekten var ”lagertillgångar” i näringsverksamhet.

Om du arbetar med eller har intresse i att köpa,  och eller sälja fastigheter erbjuder BG Institute nu en  kurs som ger dig fördjupning inom fastighetstransaktioner. Kursen hålls av advokatkollegorna Carl-Magnus Uggla och Nimrod Badur från advokatfirman Bird & Bird. De delar med sig om de bästa tipsen kring skatt vid fastighetstrasaktioner.