Retroaktiv lag ska stoppa "kattrumpor" - att tänka på vid köpeskillingsreglering

Sök utbildningar

Retroaktiv lag ska stoppa ”kattrumpor” och driva in skatt för fastigheter

23 mars 2017

Regeringens förslag om att stoppa så kallade ”kattrumpor” och ”paketering” vid fastighetsöverlåtelser för att undgå skatt ska nu granskas av lagrådet. Flera remissinstanser har varit negativa men regeringen går vidare – och vill dessutom göra de nya reglerna retroaktiva, skriver Dagens Juridik.

Regeringen vill ändra i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer, skriver Dagens Juridik.

Bakgrunden är att man vill förhindra en typ av oönskad skatteplanering som är vanligt förekommande där överlåtelser görs genom att fastigheten genom gåva överlåts till en juridisk person och där andelarna i den juridiska personen sedan säljs – istället för att man överlåter fastigheten direkt till köparen.

”Näringsbetingad försäljning”
Tidigare har en lucka i lagen gjort det möjligt att undvika skatt på realisationsvinsten för fastighetsförsäljning eftersom vinst på ”näringsbetingad försäljning” av aktier inte beskattas.
Det är anledningen till att fastigheter inför försäljningar ibland ”paketeras” i bolag.

Kattrumpa är gåva
Om köpeskillingen/vederlaget understiger taxeringsvärdet klassificeras transaktionen som en gåva och om köpeskillingen är lika med eller överstiger taxeringsvärdet utgör det en försäljning.
En ”kattrumpa” innebär att en fysisk person som innehar en näringsfastighet har möjlighet att ge fastigheten i gåva till ett aktiebolag och erhålla ett vederlag som understiger taxeringsvärdet.

Värdet avgör
Enligt det förslaget som nu lämnats till lagrådet ska en fastighet anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person mot ersättning som överstiger ett visst värde. Detta värde motsvarar fastighetens skattemässiga värde om fastigheten är en näringsfastighet och dess omkostnadsbelopp om den är en privatbostadsfastighet. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti – men de ska gälla retroaktivt från den 28 oktober 2016.

Att tänka på vid köpeskillingsreglering
Advokat Axel Calissendorff och jur.dr Carl Svernlöv håller i höst en kurs som fokuserar på svåra frågeställningar gällande överlåtelseavtalet vid ett företagsförvärv, med fokus just på köpeskillingsreglering. Tillsammans ger de handfasta råd i syfte att genomföra en effektiv och riskminimerande avtalsreglering.

Läs mer om Företagsöverlåtelser och köpeskillingsreglering här


 

Relaterade kurser:
Läs även mer om Företagsöverlåtelser med inriktning mot fastighetsbestånd, en kurs som ger en praktisk överblick över de frågeställningar som uppkommer inom fastighetstransaktioner och marknadspraxis – med en särskild inriktning på fastighetsbestånd.