Revisor som startat konkurrerande verksamhet vinner i hovrätten – slipper skadestånd på miljonbelopp -  BG Institute

Sök utbildningar

Revisor som startat konkurrerande verksamhet vinner i hovrätten – slipper skadestånd på miljonbelopp

18 mars 2014

I  ”Allt om juridik”  kunde vi läsa att Tingsrätten gav revisionsbyrån rätt mot en före detta delägare och anställd revisor som slutat och startat konkurrerande verksamhet. Hovrätten river nu upp tingsrättens dom, då att revisionsbyråns tolkning av ett partneravtal rimligtvis inte kan ha varit bägge parters avsikt.

Läs mer här

Kursen Aktieägaravtal i fåmansbolag behandlar just vanliga problem i aktieägaravtal som till exempel frågor om ägandet och ägarövergångar. Dessa frågor aktualiseras ofta i samband med bland annat när samarbetet ska upplösas, vid försäljning av aktier, parts konkurs och i familjerättsliga situationer som vid bodelning och arvsskifte.

Läs mer här